Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie www.zabkowiceslaskie.pl
 
 

Przetargi
Dokument
Data
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiacej działkę nr 479 o pow. 0.03 ha 31-01-2012
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Stolcu, stanowiącej działkę nr 760/1 o pow. 0.10 ha 31-01-2012
II Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jaworku (AM-2) obręb: 0005 Jaworek, gmina Ząbkowice Śląske stanowiacej działkę nr 175/4 o pow. 0,2145 ha, KW 59739 31-01-2012
II Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jaworku (AM-2) obręb: 0005 Jaworek, gmina Ząbkowice Śląske stanowiacej działkę nr 175/5 o pow. 0,2033 ha, KW 59739 31-01-2012
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego o pow. użytkowej 21,30m2 składającego się z jednego pomieszczenia położonego na parterze budynku w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków nr 14 wraz z udziałem 18/100 w częściach wspólnych budynku oraz w działce Nr 109/10 o pow. 100m2, jednostka ewidencyjna: Ząbkowice Śląskie - miasto, obręb 0001 Centrum, AM-12, jednostka rejestrowa G.1747, KW 46192 31-01-2012
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej świetlicy wiejskiej, z lokalem użytkowym znajdującym się na parterze budynku, położonej w Brodziszowie, stanowiacej działkę Nr 342 o pow. 1300m2, jednostka ewidencyjna: Ząbkowice Śląskie - obszar wiejski, obręb: 0003 Brodziszów, AM-1, jednostka rejestrowa G.206, KW 63927 31-01-2012
II Przetarg ustny nieograniczony na srzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zniszczonym budynkiem dawnej kaplicy ewangelickiej (powierzchnia zabudowy - 318 m2) położonej w Ząbkowicach Ślaskich przy ul. Krzywej nr 6b stanowiącej działkę nr 32/3 o pow.397 m2, jednostka ewidencyjna: Ząbkowice Śląskie - miasto, obręb: 0001 Centrum, AM-11, jednostka rejestrowa G.1551, KW 46287 31-01-2012

I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Zwróconej, stanowiacej działkę nr 247/9 o pow. 0.64 ha - sklasyfikowanej jako grunty orne.

Informacja o wyniku przetargu 07-02-2012

16-12-2011

I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Zwróconej, stanowiacej działkę nr 308/2 o pow. 0.27 ha - sklasyfikowanej jako grunty orne.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu 30-01-2012

16-12-2011

I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Zwróconej, stanowiacej działkę nr 311 o pow. 0.31 ha - sklasyfikowanej jako grunty orne.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu 30-01-2012

16-12-2011

I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Zwróconej, stanowiacej działkę nr 475 o pow. 0.70 ha - sklasyfikowanej jako grunty rolne - łąka.

Informacja o wyniku przetargu 07-02-2012

16-12-2011
I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej świetlicy wiejskiej, z lokalem użytkowym znajdującym się na parterze budynku, położonej w Brodziszowie, stanowiacej działkę nr 342 o pow. 1300 m2, jednostka ewidencyjna: Ząbkowice Śląskie -obszar wiejski, obręb: 0003 Brodziszów, AM-1, jednostka rejestrowa G.206 dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą - KW 63927 16-12-2011
I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zniszczonym budynkiem dawnej kaplicy ewangelickiej (pow. zabudowy - 318 m2) położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Krzywej nr 6b stanowiacej działkę nr 32/3 o pow. 397 m2, jednostka ewidencyjna: Ząbkowice Śląskie -miasto, obręb: 0001 Centrum, AM-11, jednostka rejestrowa G.1551, KW46287 16-12-2011

III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 95,77 m2 (dwa pomieszczenia użytkowe, umywalnia, w.c, kuchnia, zmywalnia) wraz z 24/100 udziałem w działce nr 454/4 o pow. 1017 m2, położonego w Braszowicach nr 74 (dawne przedszkole)

Informacja o wyniku przetargu 23-01-2012

07-12-2011

III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowane budynkami przemysłowymi, magazynowymi i biurowymi nr 22/8 o pow. 2950 m2, AM8, KW Nr 44729, obręb Centrum, położonej w Ząbkowicach Ślaskich przy ul. Bolesława Prusa 2

Informacja o wyniku przetargu 23-01-2012

07-12-2011

I Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jaworku (AM-1) obręb: 0005 Jaworek, gmina Ząbkowice Śląskie stanowiacej działkę nr 175/4 o pow. 0,2145 ha, KW-59739

Informacja o wyniku przetargu 11-01-2012

05-12-2011

I Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jaworku (AM-1) obręb: 0005 Jaworek, gmina Ząbkowice Śląskie stanowiącej działkę nr 175/5 o pow. 0,2033 ha, KW-59739

Informacja o wyniku przetargu 11-01-2012

05-12-2011

III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym (dawny młyn) działka Nr 24/9 o pow.305m2, AM-13, KW Nr 61114, obreb Centrum, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów Nr 7

Informacja o wyniku przetargu 11-01-2012

02-12-2011

I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego o pow. użytkowej 21,30 m2 składającego się z jednego pomieszczenia położonego na parterze budynku przy ul. Proletariatczyków nr 14 wraz z udziałem 18/100 w częściach wspólnych budynku oraz działce nr 109/10 o pow. 100m2, jednostka ewidencyjna: Ząbkowice Śląskie - miasto, obręb 0001 Centrum, AM-12, jednostka rejestrowa G. 1747, KW 46192

Informacja o wyniku przetargu 11-01-2012

25-11-2011
I Publiczny przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynku nr 18 przy ul. B.Prusa w Ząbkowicach Ślaskich 14-11-2011
I Publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie na czas oznaczony siedmiu pomieszczeń użytkowych o łacznej pow. użytkowej 186,76 m2 położonych w Ratuszu "Grota" w budynku Rynek nr 56 w Zabkowicach Śląskich. 14-11-2011

Ogłoszenie o rokowaniach po II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej bez zabudowań położonekj w miejscowości Sieroszów, stanowiacej działkę nr 191/1 o pow. 1168 m2, obręb 0010Sieroszow, AM 3, KW 64182

Informacja w sprawie rokowań po II przetargu ustnym nieograniczonym 20-12-2011

02-11-2011

I Publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Ślaskich przy ul. Głowackiego (AM-4) obreb 0002 Osiedle Wschód stanowiacej działkę nr 53/3 o pow. 0,0207ha, KW 42291

Informacja o wyniku przetargu 19-12-2011

26-10-2011

I Publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Ślaskich przy ul. Głowackiego (AM-4) obreb 0002 Osiedle Wschód stanowiacej działkę nr 53/4 o pow. 0,0097ha, KW 42291

Informacja o wyniku przetargu 19-12-2011

26-10-2011

I Publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej drewnianym budynkiem pawilonu handlowego o pow. 17,50 m2, położonej w Ząbkowicach Ślaskich przy ul. Głowackiego (AM-4) obreb 0002 Osiedle Wschód stanowiacej działkę nr 53/5 o pow. 0,0103ha, KW 42458

Informacja o wyniku przetargu 19-12-2011

26-10-2011

I Publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Ślaskich przy ul. Powstańców Warszawy (AM-7) obreb 0002 Osiedle Wschód stanowiacej działkę nr 2/38 o pow. 0,0610ha, KW 48783

Informacja o wyniku przetargu 19-12-2011

26-10-2011

I Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz samodzielnego lokalu użytkowego o pow. użytkowej 33,65 m2 położonego na parterze budynku w Ząbkowicach Ślaskich ul. Bohaterów Getta nr 8

Informacja o wyniku przetargu 08-12-2011

26-10-2011
II Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 712, o powierzchni 2.40ha, AM-3, Obręb Olbrachcice Wielkie położona w Olbrachcicach Wielkich z przeznaczeniem na cele rolne 14-10-2011

II Przetarg ustny nieogranizcony na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 95,77 m2 (dwa pomieszczenia użytkowe, umywalnia, w.c., kuchnia, zmywalnia) wraz 24/100 udziałem w działce nr 454/4 o pow.1017m2, położonego w Braszowicach nr 74 (dawne przedszkole)

Informacja o wyniku przetargu 28-11-2011

14-10-2011

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 18,53 m2, położonego w Ząbkowicach Śląskich Osiedle XX-lecia 53, z przeznaczeniem na biura.

Sprostowanie do ogłoszenia 20-10-2011

13-10-2011
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę część działki nr 374/2 o pow. powierzchni 6.60 ha, AM-2, Obręb Braszowice położona w Braszowicach z przeznaczeniem na cele rolne. 04-10-2011

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Sulisławicach, stanowiącej działkę nr 276 o pow. 1.45 ha - sklasyfikowanej jako grunty orne.

Informacja o wyniku przetargu 28-11-2011

04-10-2011
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym (dawny młyn) działka nr 24/9 o pow. 305 m2, AM-13, KW Nr 61114, obręb Centrum, położonej w Ząbkowicach Ślaskich przy ul. Partyzantów nr 7. 02-09-2011

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami przemysłowymi, magazynowymi i biurowymi nr 22/8 o pow. 2950 m2, AM 8, KW 44729, obręb Centrum, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Bolesława Prusa 2.

Informacja o wyniku przetargu 28-11-2011

30-08-2011

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 95,77 m2 (dwa omieszczenia użytkowe, umywalnia, wc, kuchnia, zmywalnia) wraz 24/100 udziałem w działce nr 454/4 o pow. 1017 m2, położonego w Braszowicach nr 74 (dawne przedszkole).

26-08-2011

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w Kluczowej, stanowiących działki nr 77 i 79 o pow. ogólnej 1,41 ha - sklasyfikowanych jako pastwiska

Informacja o wyniku przetargu 12-10-2011

26-08-2011

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Zwróconej, stanowiącej działkę nr 315 o pow. 4100 m2 - sklasyfikowanej jako użytki kopalne

Informacja o wyniku przetargu 12-10-2011

26-08-2011
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śląskie Spółka z o.o. ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Jasnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/29 o powierzchni 1945 m2, AM 9, Obręb Osiedle Wschod. 24-08-2011

II Publiczny przetarg ustny nieograniczony na srzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położnej w obrębie wsi Zwrócona, stanowiacej działkę nr 95/6 o pow. 0,1314 ha, KW 48331.

Informacja o wyniku przetargu 05-10-2011

22-08-2011

Rokowaia po II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Cukrowniczej, stanowiacej działkę nr 17/6 o pow. 6924m2, obręb 0003 Sadlno, AM-14, KW 60104

Informacja o wyniku przetargu 05-10-2011

22-08-2011

II Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sieroszowie, gmina Ząbkowice Śląskie stanowiacej działkę Nr 191/1 o pow. 1168 m2, KW 64182

Informacja o wyniku przetargu 05-10-2011

22-08-2011
Ogłoszenie o rokowaniach po II przetargu na sprzedaż niewydzielonego udziału Gminy Ząbkowice Śąskie, wynoszącego 1/3 części działki nr 467/1 o pow. 385 m2, zabudowanej budynkiem gospodarczym (stodołą) , położonej w Stolcu nr 3 25-07-2011

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce nr 15 o pow. 1,2260ha, AM2, KW 61105, obręb Centrum, położonej w Ząbkowicach Ślaskich przy ul. Legnickiej 25

Informacja o wyniku przetargu 29-08-2011

01-06-2011

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami przemysłowymi, magazynowymi i biurowymi nr 22/8 o pow. 2950 m2, AM 8, KW Nr 44729, obręb Centrum, położonej w Ząbkowicach Ślaskich przy ul. Bolesława Prusa 2.

Informacja o wyniku przetargu 29-08-2011

01-06-2011

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Grochowiskach, stanowiacej działkę Nr 122/2 o pow. 8210 m2 - sklasyfikowanej jako grunty orne.

Informacja o wyniku przetargu 06-07-2011

20-05-2011

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niewydzielonego udziału Gminy Ząbkowice Ślaskie, wynoszacego 1/3 część działki Nr 467/1 o pow. ogólnej 385 m2, zabudowanej budynkiem gospodarczym (stodołą) położonej w Stolcu Nr 33

Informacja o wyniku przetargu 11-07-2011

20-05-2011

I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sieroszowie stanowiacych działkę Nr 191/1 o pow. 1168 m2, KW 64182

Informacja o wyniki przetargu 11-07-2011

20-05-2011

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zniszczonym budynkiem dawnej kaplicy ewangelickiej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul.Krzywej Nr 6b stanowiącej działkę nr 32/3 o pow. 397 m2

Informacja o wyniku przetargu 11-07-2011

19-05-2011

III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w mijscowości Jaworek, działka Nr 175/4; działka Nr 175/5

Informacja o wyniku przetargu 11-07-2011

19-05-2011
Ogłoszenie o rokowaniach po II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej świetlicy wiejskiej, z lokalem użytkowym zanjdującym się na parterze budynku, położonej w Brodziszowie, działka Nr 342 o pow. 1300 m2 19-05-2011
Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części działki nr 60/4 o pow. 250m2, AM 12 Obręb Centrum położoną w Ząbkowicach Ślaskich w obrębie Rynku z przeznaczeniem na działalność handlowa "ogródek letni i mała gastronomia na sezon letni na okres dwóch lat. 16-05-2011
Zarząd Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ząbkowicach Śląskich ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiacej działkę numer 1/29 o powierzchni 1945 m2, AM-9, obręb Osiedle Wschód, położonej przy ulicy Jasnej w Ząbkowicach Śląskich 11-05-2011

I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym (dawny młyn) działka nr 24/9 o pow. 305 m2, KW Nr 61114, obręb Centrum, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów Nr 7

Informacja o wyniku przetargu

28-04-2011

I Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej położonej w obrebie wsi Zwrócona (AM-1) stanowiacej działkę nr 95/6 o pow. 0,1314 ha, KW 48331

Informacja o wyniku przetargu 24-05-2011

08-04-2011

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki Nr 712 AM 3 Obręb Olbrachcice Wielkie we wsi Olbrachcice Wielkie o powierzchni 2,40 ha z przeznaczeniem na cele rolne.

Informacja o wyniku przetargu 17-05-2011

04-04-2011

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 261 AM 5 Obręb Sieroszów we wsi Sieroszów o powierzchni 0,9627 ha z przeznaczeniem na cele rolne.

Informacja o wyniku przetargu 27-05-2011

04-04-2011

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 261 AM 5 Obręb Sieroszów we wsi Sieroszów o pow. 0,9627 ha z przeznaczeniem na cele rolne.

Odwołanie przetargu 04-04-2011

16-03-2011

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 73/2 AM 2 Obręb Stolec we wsi Stolec o pow. 0,3154 ha z przeznaczeniem na cele rolne.

Informacja o wyniku przetargu 11-05-2011

16-03-2011

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 712 AM 3 Obręb Olbrachcice Wielkie we wsi Olbrachcice Wielkie o pow. 2,40 ha z przeznaczeniem na cele rolne.

Odwołanie przetargu 04-04-2011

16-03-2011

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego o pow. 26 m2 znajdujacego się w budynku na oś.XX-lecia 52 w Ząbkowicach Ślaskich na działce nr 87/4 AM 4 Obręb Osiedle Wschód z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Informacja o wyniku przetargu 20-04-2011

11-03-2011

Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę komórki i gruntu o pow. 6,48 m2 znajdującej sie na działce nr 69/41 AM 12 Obręb Centrum miasto Ząbkowice Ślaskie

Odwołanie przetargu 13-04-2011

11-03-2011

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 1/12 AM 9 Obręb Osiedle Wschód miasto Ząbkowice Śląskie, o pow. 0,4042 ha z przeznaczeniem na cele rolne.

Informacja o wyniku przetargu 27-04-2011

11-03-2011

Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę części działki nr 5/4 AM 7 Obręb Centrum miasto Ząbkowice Śląskie

Informacja o wyniku przetargu 20-04-2011

11-03-2011

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod kioskiem o pow. 8,00m2 znajdujacego się na działce nr 66/1 AM 4 Obręb Osiedle Wschód miasto Ząbkowice Śląskie

Informacja o wyniku przetargu 29-04-2011

11-03-2011

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod kioskiem o pow. 13,50m2 znajdujacego się na działce nr 72 AM 7 Obręb centrum miasto Ząbkowice Śląskie

Informacja o wyniku przetargu 29-04-2011

11-03-2011

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod garażem tylu blaszak o powierzchni 15,00 m2 znajdującego się na działce nr 69/41 Obręb Centrum Miasto Ząbkowice Śląskie

Odwołanie przetargu 13-04-2011

11-03-2011

Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę komórki i guntu o pow. 8,51 m2 znajdującej się na działce nr 69/41 AM 12 Obręb Centrum miasto Ząbkowice Śląskie

Odwołanie przetargu 13-04-2011

11-03-2011

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niewydzielonego udziału Gminy Ząbkowice Śląskie, wynoszącego 1/3 część działki nr 467/1 o pow. ogólnej 385 m2, zabudowanej budynkiem gospodarczym (stodołą) położonej w Stolcu nr 33

Informacja o wyniku przetargu 14-04-2011

03-03-2011

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego -garażu o pow. uzytkowej 13,70 m2 położonego na parterze budynku w Zabkowicach Ślaskich przy ul. Św. Wojciecha nr 4a.

Odwołanie przetargu dot. lokalu uzytkowego - garażu o pow. użytkowej 14,20m2 położonego na parterze budynku przy ul. św.Wojciecha 4a 12-04-2011

Informacja o wyniku przetargu dot. lokalu użytkowego -garażu o pow. 13,70 m2 położonego na parterze budynku przy ul. św. Wojciecha nr 4a 15-04-2011

02-03-2011

Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 95,77 m2 wraz z 24/100 udziałem w działce nr 454/4 o pow. 1017m2, położonego w Braszowicach nr 74 (dawne przedszkole)

Wyniki przetargu 14-04-2011

02-03-2011
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego o pow. użytkowej 18,09 m2 położonego na parterze budynku w Bobolicach nr 40 04-02-2011
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej świetlicy wiejskiej, z lokalem użytkowym znajdującym się na parterze budynku, położonej w Brodziszowie, stanowiącej działkę nr 342 o pow. 1300 m2 04-02-2011

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w miejscowości Jaworek, Gmina Ząbkowice Śląskie, Nr działki 175/4 o pow. 0,2145 i Nr działki 175/5 o pow. 0,2033

Wyniki przetargu 15-03-2011

04-02-2011

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ząbkowice Śląskie przy ul. Cukrowniczej, Nr działki 17/6 o pow. 0,6924

Wyniki przetargu 15-03-2011

04-02-2011
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zniszczonym budynkiem dawnej kaplicy ewangelickiej (powierzchnia zabudowy - 318 m2) położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Krzywej nr 6b stanowiącej działkę nr 32/3 o pow. 397 m2 04-02-2011
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spóła z o.o. 27-01-2011

II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażu położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Batalionow Chłopskich

Wyniki przetargu 10-02-2011

28-12-2010

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 95,77 m2 wraz z 24/100 udziałem w działce nr 454/4 o pow. 1017m2, położonego w Braszowicach nr 74 (dawne przedszkole)

Wyniki przetargu 10-02-2010

28-12-2010

Publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w miejscowości Jaworek

Wyniki przetargu 01-02-2011

20-12-2010

Publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Ząbkowice Śląskie przy ul. Cukrowniczej

Wyniki przetargu - ul. Cukrownicza, działka nr 17/3 o pow. 0.3816 ha, KW 64366 02-02-2011

Wyniki przetargu - ul. Cukrownicza, działka nr 17/6 o pow. 0.6924 ha, KW 60104. 02-02-2011

20-12-2010

I Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego o pow. użytkowej 22,51 m2 położonego na parterze budynku w Ząbkowicach Ślaskich przy ul. Dolnośląskiej 18, obręb 0001 Centrum, AM-12, jednostka rejestrowa G.946

Wyniki przetargu 07-01-2011

26-11-2010

I Publiczny przetarg ustny nieogarniczony na sperzedaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłaj swietlicy wiejskiej, z lokalem użytkowym znajdujacym sie na parterze budynku w Brodziszowie 21, stanowiacej działkę nr 342 o pow. 1300 m2, Obręb 0003 Brodziszów, AM-1, KW 63927

Wyniki przetargu 07-01-2011

26-11-2010

I Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego o pow. użytkowej 18,09 m2 położonego w Bobolicach 40, obręb 0001 Bobolice, AM-1, jednostka rejestrowa G.221

Wyniki przetargu 07-01-2011

26-11-2010

III Publiczny przetarg ustny nieograniczony na: Wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 60 m2 położonego we wsi Kluczowa nr 11 na parterze budynku świetlicy wiejskiej, z niezależnym wejściem, składającego się z pomieszczenia sklepowego, pomieszczenia socjalnego oraz zaplecza, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej - sklepu spożywczego.

Wynik przetargu 29-12-2010

23-11-2010
I Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości gruntowej zabudowanej zniszczonym budynkiem dawnej kaplicy ewangelickiej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Krzywej nr 6b stanowiącej działkę nr 32/3 o pow. 397 m2, jednostka ewidencyjna: Ząbkowice Ślaskie -miasto, obręb 0001 Centrum, AM-11, jednostka rejestrowa G.1551, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą - KW 46287. Wynik przetargu 29-12-2010 19-11-2010

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 95,77 m2 wraz z 24/100 udziałem w działce nr 454/4 o pow. 1017 m2, położonego w Braszowicach nr 74 (dawne przedszkole)

Informacja o wyniku przetargu 13-12-2010

26-10-2010

Przetarg pisemny na sprzedaż kompletu maszyn stolarskich według załączonego spisu: maszyn i urządzeń przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. NZ POWIERNIK sp. z o. o.

10-09-2010

Przetarg ustny nieograniczony na: Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Bobolicach, gmina Ząbkowice Śląskie stanowiącej działkę nr 62/4 o pow. 2000 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl. - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą - KW 64809.

Wynik przetargu

24-08-2010

Przetarg ustny nieograniczony na: Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażu położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Batalionów Chłopskich stanowiącej działkę nr 63/34 o pow. 30 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl. - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą - KW 50549.

Wynik przetargu

24-08-2010

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. użytkoej 95,77 m2 wraz z 24/100 udziałem w działce nr 454/4 o pow. 1017 m2, położonego w Braszowicach nr 74 (dawne przedszkole).

Wynik przetargu

23-08-2010

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce nr 15 o pow. 1,2260 ha, AM 2, KW Nr 61105, obręb Centrum, położonej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Legnickiej 25.

Wynik przetargu

22-07-2010

II Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sieroszowie, gmina Ząbkowice Śląskie stanowiącej działkę nr 191/1 o pow. 1168 m2, KW 64182.

Wyniki przetargu 07-09-2010

22-07-2010

II Publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 60 m2 położonego we wsi Kluczowa nr 11 na parterze budynku świetlicy wiejskiej.

Wyniki przetargu 07-09-2010

22-07-2010

Ustny przetarg ograniczony do współwłaścicieli i użytkowników nieruchomości na sprzedaż 1/6 części działki zabudowanej budynkiem garażowym, oznaczonej numerem 6/3 o pow. ogólnej 112 m2, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów, AM - 14, obręb Centrum.

Wynik przetargu 10-08-2010

06-07-2010
Zarząd Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ząbkowicach Śląskich ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiacej działkę nr 1/29 o powierzchni 1945 m2, AM-9 obręb Osiedle Wschód, położonej przy ul. Jasnej w Ząbkowicach Ślaskich. 01-07-2010

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA: Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sieroszowie, gmina Ząbkowice Śląskie stanowiącej działkę nr 191/1 o pow. 1168 m2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl. - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą - KW 64182.

28-04-2010

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA: Wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 60 m2 położonego we wsi Kluczowa nr 11 na parterze budynku świetlicy wiejskiej, z niezależnym wejściem, składającego się z pomieszczenia sklepowego, pomieszczenia socjalnego oraz zaplecza, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej - sklepu spożywczego.

28-04-2010

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym nr 367/1 o pow. 600 m2, KW Nr 64726, położonej w obrębie wsi Stolec nr 69.

09-04-2010
Zarząd Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Ząbkowicach Śląskich oglasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 1/29 o powierzchni 1945 m2, AM-9 obręb Osiedle Wschód, położonej przy ul. Jasnej w Ząbkowicach Śląskich. 01-04-2010

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce nr 15 o pow. 1,2260 ha, AM 2, KW Nr 61105, obręb Centrum, położonej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Legnickiej 25.

18-03-2010

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY OGRANICZONY DO OSÓB MAJĄCYCH BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO NIERUCHOMOŚCI NA: Sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Bobolicach gmina Ząbkowice Śląskie stanowiącą działkę nr 4/1 o pow. 0,32 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl. - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą - KW 58305.

09-03-2010
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym nr 367/1 o pow. 600 m2, KW Nr 64726, położonej w obrębie wsi Stolec nr 69 22-02-2010

Ustny przetarg ograniczony do współwłaścicieli i użytkowników nieruchomości na sprzedaż 1/6 części działki zabudowanej budynkiem garażowym, oznaczonej numerem 6/3 o powierzchni ogólnej 112 m2, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów, AM - 14, obręb Centrum.

Informacja Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 23 lutego 2010 roku o wyniku I publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Ząbkowicach Śląskich

18-01-2010

25-02-2010

 


   Logowanie