Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie www.zabkowiceslaskie.pl
 
 

Przetargi
Dokument
Data
II Przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiacej działkę nr 37/25 o pow. 0.2389 ha, oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiacej działkę nr 37/21 o pow. 0.0268 ha, położonej w Ząbkowicach Ślaskich przy ul. B.Chrobrego, AM 13, obręb Centrum.
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu 18-02-2014
14-01-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Ślaskich przy ul. Młynarskiej, stanowiącej działkę nr 58/19 o powierzchni 0,0393 ha, AM 6, obręb Centrum.
Informacja o wyniku przetargu 20-01-2014
06-12-2013
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 60,56 m2 składającego się z sali głównej oraz pomieszczenia sanitarnego wraz 20/100 udziału w prawie własności działki nr 232/1 o pw. 1211 m2, AM-3 położonego w miejscowości Sieroszów 40.
Informacja o wyniku przetargu 17-01-2014
05-12-2013
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/65 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzhcni 0,1160 ha
Informacja o wyniku przetargu 17-01-2014
05-12-2013
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/66 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzhcni 0,1450 ha
Informacja o wyniku przetargu 17-01-2014
05-12-2013
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/67 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzhcni 0,1425 ha
Informacja o wyniku przetargu 17-01-2014
05-12-2013
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/72 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzhcni 0,1247 ha
Informacja o wyniku przetargu 17-01-2014
05-12-2013
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/74 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzhcni 0,1031 ha
Informacja o wyniku przetargu 20-01-2014
05-12-2013
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/73 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzhcni 0,1233 ha
Informacja o wyniku przetargu 20-01-2014
05-12-2013
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/69 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzhcni 0,1229 ha
Informacja o wyniku przetargu 17-01-2014
05-12-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 24/2 AM-16, obręb Centrum o powierzhcni 1.6911 ha
Informacja o wyniku przetargu 17-01-2014
05-12-2013
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/71 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzhcni 0.1160 ha
Informacja o wyniku przetargu 17-01-2014
05-12-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 28,89 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 2,20 m2 położonego na parterze budynku przy ul. Dolnośląskiej 8 w Ząbkowicach Śląskich.
Informacja o wyniku przetargu 17-01-2014
02-12-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Brodziszowie, stanowiacej działkę nr 294/3 o powierzchni 0,1500 ha.
Informacja o wyniku przetargu 10-01-2014
02-12-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Sieroszowie, stanowiacej działkę nr 203/2 AM-2 obręb Sieroszów o powierzchni 0,1638 ha
Informacja o wyniku przetargu 10-01-2014
02-12-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Sieroszowie, stanowiacej działkę nr 24 AM-10 obręb Sieroszów o powierzchni 0,3263 ha.
Informacja o wyniku naboru 10-01-2014
02-12-2013
Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 18/2 o powierzchni 0.2312 m2, wraz z udziałem 25/100 części w działce niezabudowanej nr 18/5 o pow. 0.1456 m2, AM 9, Obręb Osiedle Wschód, położonych w Ząbkowicach Śląskich, Osiedle Letnie.
Informacja o wyniku przetargu 13-01-2014
02-12-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym (dawnym młynem) nr 24/9 o pow. 305 m2, AM 13, KW Nr 61114, obręb Centrum, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów 7.
Informacja o wyniku przetargu 13-02-2014
15-11-2013
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Strzelińskiej, stanowiącej działkę nr 5 o powierzchni 1.1237 ha, AM 12, obręb Osiedle Wschód.
Informacja o wyniku przetargu 13-02-2014
15-11-2013
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Szklarach, stanowiącej działkę nr 368/60 o pow. 0.3982 ha - sklasyfikowanej jako grunty orne.
Informacja o wyniku przetargu 20-01-2014
15-11-2013
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Szklarach, stanowiacej działkę nr 35/5 o  pow. 0,25 ha.
Informacja o wyniku przetargu 20-01-2014
15-11-2013
II Przetarg ustny nieogranizony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Strąkowej, stanowiące działkę nr 398/2 o pow. 18.69 ha -sklasyfikowanej jako PsIII-3,34 ha, PsV-13.46 ha, Ls-1.89 ha.
Informacja o wyniku przetargu 13-02-2014
15-11-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami przymysłowymi, magazynowymi i biurowymi nr 22/8 o pow. 2950 m2, AM 8, KW Nr SW1Z/00044729/7, obręb Centrum, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Bolesława Prusa 2.
Informacja o wynikach przetargu 13-02-2014
15-11-2013
Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 18/2 o powierzchni 0.2312 m2, wraz z udziałem 25/100 części w działce niezabudowanej nr 18/5 o pow. 0.1456 m2, AM 9, Obręb Osiedle Wschód, położonych w Ząbkowicach Śląskich, Osiedle Letnie.
Protokół  Komisji Przetargowej. 02-12-2013
25-10-2013
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich stanowiącej działkę nr 5/44 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1218 ha
Informacja o wyniku przetargu 13-12-2013
24-10-2013
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich stanowiącej działkę nr 5/42 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1166 ha24-10-2013
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich stanowiącej działkę nr 5/41 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1171 ha24-10-2013
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich stanowiącej działkę nr 5/36 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1797 ha
Informacja o wyniku przetargu 05-12-2013
24-10-2013
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich stanowiącej działkę nr 5/35 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1051 ha
Informacja o wyniku przetargu 05-12-2013
24-10-2013
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich stanowiącej działkę nr 5/28 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1019 ha
Informacja o wyniku przetargu 13-12-2013
24-10-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej płożonej w Ząbkowicach Śląskichpry ul. Piastowskiej, stanowiacej działkę nr 54/2 o pow. 0.5182 ha, AM 11, obręb Centrum.
Informacja o wyniku przetargu 16-12-2013
23-10-2013
Przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości gruntowe zabudowanej stanowiącej działkę nr 37/25 o pow. 0.2389 ha, oraz nieruchomościgruntowej niezabudowanej stanowiacej działkę nr 37/21 o pow, 0.0268 ha, płożonych w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Bolesława Chrobrego, AM.13, obręb Centrum.23-10-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/66 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1450 ha.
Informacja o wyniku przetargu 25-11-2013
14-10-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/65 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1160 ha.
Informacja o wyniku przetargu 25-11-2013
14-10-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/64 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1160 ha.
Informacja o wyniku przetargu 03-12-2013
14-10-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/67 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1425 ha.
Informacja o wyniku przetargu 25-11-2013
14-10-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/69 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1229 ha.
Informacja o wyniku przetargu 25-11-2013
14-10-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/71 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1160 ha.
Informacja o wyniku przetargu 22-11-2013
14-10-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/72 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1247 ha.
Informacja o wyniku przetargu 22-11-2013
14-10-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/73 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1233 ha.
Informacja o wyniku przetargu 22-11-2013
14-10-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/75 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1523 ha.
Informacja o wyniku przetargu 03-12-2013
14-10-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/74 AM-9, obreb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1031 ha
Informacja o wyniku przetargu 22-11-2013
14-10-2013
II Przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 60,56 m2, składające się z sali głównej oraz pomieszczenia sanitarnego wraz 20/100 udziału w prawie własności działki nr 232/1 o pow. 1211 m2, AM-3 położonego w miejscowości Sieroszów 40.
Informacja o wyniku przetargu 15-11-2013
08-10-2013
Towarzystwo Budownictwa Społecznego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 18/2  o powierzchni 0.2312 m2, wraz z udziałem 25/100 części w działce niezabudowanej nr 18/5 o powierzchni 0.1456 m2, AM 9, Obręb Osiedle Wschód, położonych w Ząbkowicach Śląskich, Osiedle Letnie.
Protokół Komisji przetargowej 25-10-2013
17-09-2013
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śl., stanowiącej działkę nr 3, AM-11, obręb Osiedle Wschód oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jaworku , stanowiącej działkę nr 367.
Informacja o wyniku przetargu 04-11-2013
12.09.2013
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Strzelińskiej, stanowiącej działkę nr 5, obręb Osiedle Wschód
Informacja o wyniku przetargu 08-11-2013
12.09.2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci gruntowej położonej w Ząbkowicach Śl. stanowiącej dz. nr 5/40 AM-9, obreb Osiedle Wschód
Informacja o wyniku przetargu 18-10-2013
10.09.2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śl. stanowiącej dz. nr 5/41, obreb Osiedle Wschód
Informacja o wyniku przetargu 11-10-2013
10.09.2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 5/42 AM-9, obręb Osiedle Wschód
Informacja o wyniku przetargu 11-10-2013
10.09.2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śl. stanowiącej działkę nr 5/36 , obreb Osiedle Wschód
Informacja o wyniku przetargu 11-10-2013
10-09-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śl., stanowiącej działkę nr 5/35 AM-9, obręb Osiedle Wschód
Informacja o wyniku przetargu 11-10-2013
10.09.2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śl., stanowiącej działkę nr 5/28 AM-9, obręb Osiedle Wschód
Informacja o wyniku przetargu 11-10-2013
10.09.2013
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śl. stanowiącej działkę nr 5/43 , obręb Osiedle Wschód.
Informacja o wyniku przetargu 11-10-2013
10.09.2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śl. stanowiącej działkę nr 5/44 AM-9 , obręb Osiedle Wschód
Informacja o wyniku przetargu 11-10-2013
10.09.2013
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 109 o pow. 4 m2 AM-6 O. Centrum położonej w Ząbkowicach Śl. z przeznaczeniem jako teren pod banery reklamowe
Informacja o wyniku przetargu 21-10-2013
10.09.2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Strąkowej, stanowiacej działkę nr 398/2 o pow. 18.69 ha - sklasyfikowanej jako PsIII-3.34 ha, PsV-13.46 ha, LsV-1.89 ha.
Informacja o wyniku przetargu 08-11-2013
30-08-2013
Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 29,62 m2, położonego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. T.Kościuszki 27-08-2013
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki Nr 56/8 wraz z garażem o powierzchni 19 m2, AM-12, Obręb Centrum, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy pl.Jana Pawła II.
Informacja o wyniku przetargu 11-10-2013
27-08-2013
Przetarg ustny nieograniczony do dzierżawy nieruchomość zabudowaną budynkiem wolnostojącym o powierzchni użytkowej 573 m2, położoną w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Krzywej 4 z przeznaczeniem na działalność oświatową. 27-08-2013
Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, o powierzchni 60 m2, położonego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Kamienieckiej 35 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą-usługi. 27-08-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarach , stanowiącej działkę nr 35/5, AM-1, o pow. 0.25 ha
Informacja o wyniku przetargu 03-10-2013
26-08-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Szklarach, stanowiącej działkę nr 368/60, AM-1, o pow. 0.3982 ha - skalsyfikowanej jako grunty orne.
Informacja o wyniku przetargu 03-10-2013
26-08-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 57/5, AM-5, Obręb Sadlno o pow. 0.0022 ha
Informacja o wyniku przetargu 09-10-2013
26-08-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Brodziszowie, stanowiacej działkę nr 7, AM-1 o pow. 0.24 ha - jako grunty rolne.
Informacja o wyniku przetargu 09-10-2013
26-08-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 57/4, AM-5, Obręb Sadlno o pow. 0.0127 ha
Informacja o wyniku przetargu 09-10-2013
26-08-2013
Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 60,56m2, składającego się z sali głównej oraz pomieszczenia sanitarnego wraz 20/100 udziału w prawie własności działki nr 231/1 o pow. 1211 m2, AM-3 położonego w miejscowości Sieroszów.
Informacja o wyniku przetargu 27-09-2013
22-08-2013
Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego (garażu) o pow.  uzytkowej 14,20 m2 położonego na parterze budynku przy ul. Świętego Wojciecha 4a w Ząbkowicach Śląskich
Informacja o wyniku przetargu 27-09-2013
12-08-2013
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śląskie Spółka z o.o. ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Spółki.
Protokół Komisji Przetargowej z dnia 12.09.2013 r.
05-08-2013
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę część działki na 109, o powierzchni 4 m2, AM-6, Obręb Centrum, położona w Ząbkowicach Śląskichz przeznaczeniem na lokalizację tablicy informacyjno-reklamowej.  02-08-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacych działkę nr 5/44 AM-9, Obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1218 ha.
Informacja o wyniku przetargu 29-08-2013
17-07-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacych działkę nr 5/43 AM-9, Obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.0279 ha.
Informacja o wyniku przetargu 30-08-2013
17-07-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacych działkę nr 5/42 AM-9, Obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1166 ha.
Informacja o wyniku przetargu 29-08-2013
17-07-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacych działkę nr 5/41 AM-9, Obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1171 ha.
Informacja o wyniku przetargu 29-08-2013
17-07-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacych działkę nr 5/40 AM-9, Obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1171 ha.
Informacja o wyniku przetargu 30-08-2013
17-07-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacych działkę nr 5/36 AM-9, Obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1797 ha.
Informacja o wyniku przetargu 29-08-2013
17-07-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacych działkę nr 5/35 AM-9, Obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1051 ha.
Informacja o wyniku przetargu 30-08-2013
17-07-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacych działkę nr 5/32 AM-9, Obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1020 ha.
Informacja o wyniiku przetargu 06-09-2013
17-07-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacych działkę nr 5/31 AM-9, Obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1020 ha.
Informacja o wyniku przetargu 06-09-2013
17-07-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacych działkę nr 5/28 AM-9, Obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1019 ha.
Informacja o wyniku przetargu 30-08-2013
17-07-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskichprzy ul. Robotniczej, stanowiącej działkę nr 128/33 AM 5 o pow. 650 m2, obręb Centrum.
Informacja o wyniku przetargu 04-09-2013
16-07-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Kilińskiego, stanowiącej działkę Nr 128/34 AM 5 o pow. 716 m2, obręb Centrum.
Informacja o wyniku przetargu 04-09-2013
16-07-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 16,33 m2, składającej się z jednego pomieszczenia - sali sprzedażowej, wraz  4/100 udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki nr 76 o pow. 215 m2, AM-12, Obręb Centrum, położonego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Dolnoślaskiej 23
Informacja o wyniku przetargu 28-08-2013
12-07-2013
Przetarg ustny ograniczony do mieszkańców budynku nr 29 przy ul. Proletariatczyków w Ząbkowicach Śląskich na dzierżawę części działki nr 5/1 o powierzchni 58 m2, AM-12 Obręb Centrum, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków nr 29 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. 28-06-2013
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek: nr 46/11 AM11, nr 2/3 AM9, nr2/3 AM9, nr 5/3 AM9, o powierzchni ogólnej 4,1464 ha, obręb Centrum, położonych w Ząbkowicach Śląskich, przeznaczonych na cele rolne. 27-06-2013
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ząbkowice Ślaskie Spółka z o.o. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiacych wlasność Spółki: działki niezabudowanej nr 18/2 o powierzchni 18/5 o pow. 0.1456m2, AM 9, Obręb Osiedle Wschód, położonych w Ząbkowicach Śląskich, Osiedle Letnie.
Protokół Komisji Przetargowej 31-07-2013
25-06-2013
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zniszczonym budynkiem dawnej kaplicy ewangelickiej (powierzchnia zabudowy - 318 m2) położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ulicy Krzywej nr 6b stanowiacej działkę nr 32/3 o pow. 397 m2, jednostka ewidencyjna: Ząbkowice Ślaskie - miasto, obręb: 0001 Centrum, AM-11, jednostka rejestrowa G.1551, KW 46287
Informacja o wyniku przetargu 01-08-2013
25-06-2013
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej nudynkiem byłej świetlicy wiejskiej, z lokalem użytkowym znajdującym się na parterze budynku, położonej w Brodziszowie, stanowiącej działkę nr 342 o pow. 1300 m2, jednostka rejestrowa G.206, KW 63927
Informacja o wyniku przetargu 01-08-2013
25-06-2013
V Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiacej dzialkę 60/2 o powierzchni 0.0102 ha 20-06-2013
VI Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiacej dzialkę nr 181 o powierzchni 0.1300 ha 20-06-2013
V Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiacej dzialkę nr 58/6 AM-1 obręb Braszowice o powierzchni 0.5500 ha
Informacja o wyniku przetargu 29-07-2013
20-06-2013
IV Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/11 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzni 0,1072 ha.
Informacja o wynikach przetargu 29-07-2013
14-06-2013
IV Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 5/15 AM-9, obreb Osiedle Wschód o powierzchni 0,1516ha.

Informacja o wyniku przetargu 29-07-2013
14-06-2013
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 19, o pow. 0.5611 ha AM-1 Obręb Sadlno, położonej w Ząbkowicach Ślaskich z przeznaczeniem na cele rolne.
Informacja o wyniku przetargu 08-07-2013
24-05-2013
II Przetarg ustny nieogranizcony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Przmysłowej, stanowiącej działkę nr 2/4 o powierzchni 0.6505 ha, AM 2, obręb Osiedle Wschód
Informacja o wyniku przetargu 03-07-2013
17-05-2013
II  Przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskichprzy ul. Przemysłowej, stanowiacej działkę nr 2/2 o powierzchni 1.8867 ha, AM 2, obręb Osiedle Wschód
Informacja o wynikach przetargu 29-07-2013
17-05-2013
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 109 o pow. 4 m2 AM-6, obręb Centrum, położonej w Ząbkowicach Śląskich z przeznaczeniem jako teren pod banery reklamowe.
Informacja o wyniku przetargu 28-06-2012
17-05-2013
V Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Sieroszowie, stanowiącej działkę nr 24 AM-10 obręb Sieroszów o powierzchni 0,3263 ha
Informacja o wyniku przetargu 14-06-2013
30-04-2013
V Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Sieroszowie, stanowiącej działkę nr 203/2 AM-2 obręb Sieroszów o powierzchni 0,16380 ha
Informacja o wyniku przetargu 14-06-2013
30-04-2013
IV Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiącej działkę nr 60/2 o powierzchni 0,0102 ha
Informacja o wyniku przetargu 14-06-2013
Informacja o wynikach przetargu 29-07-2013
30-04-2013
IV Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiącej działkę nr 58/6 AM-1 obręb Braszowice o powierzchni 0,5500 ha
Informacja o wyniku przetargu 14-06-2013
30-04-2013
V Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Braszowicach,, stanowiącej działkę nr 181  o powierzchni 0.1300ha.
Informacja o wyniku przetargu 14-06-2013
Informacja op wynikach przetargu 29-07-2013
30-04-2013
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 5/11 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1072 ha.
Informacja o wyniku przetargu 10-06-2013
30-04-2013
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 5/15 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1516 ha.
Informacja o wyniku przetargu 10-06-2013
30-04-2013
I Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 60/4, o powierzchni 70 m2 AM-12, Obręb Centrum, położoną w Ząbkowicach Śląskich w obrębie Rynku z przeznaczeniem na działalność handlową "ogródek letni" na okres 3 lat w następującym układzie: od 1 sierpnia 2013 do 30września 2013.r. od 1 maja 2014r. do 30 września 2014r. od 1 maja 2015r. do 30 września 2015r.
Informacja o wyniku przetargu 27-05-2013
12-04-2013
I Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 60/4, o powierzchni 250 m2 AM-12, Obręb Centrum, położoną w Ząbkowicach Śląskich w obrębie Rynku z przeznaczeniem na działalność handlową "ogródek letni i mała gastronomia" na okres 3 lat w następującym układzie: od 1 sierpnia 2013 do 30września 2013.r. od 1 maja 2014r. do 30 września 2014r. od 1 maja 2015r. do 30 września 2015r. 12-04-2013
Ogłoszenie o rokowaniach po V przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym z kotłownią, budynkiem gospodarczym oraz portiernią położonej w Ząbkowicach Ślaskich przy ul. B.Prusa nr 2, stanowiacej działkę nr 22/8 o pow.2950 m2, KW 44729 12-04-2013
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śląskie Spółka z o.o.  ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Spółki : działka niezabudowana nr 18/3 o pow. 0.2360 m2, wraz z udziałem 25/100 części w działce niezabudowanej nr 18/5 o pow. 0.1456 m2, AM 9, Obręb Osiedle Wschód, położonych w Ząbkowicach Śląskich, Osiedle Letnie.
Informacja o wyniku przetargu 21-05-2013
11-04-2013
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudownej budynkiem byłej świetlicy wiejskiej, z lokalem użytkowym znajdującym się na parterze budynku, położonej w Brodziszowie, stanowiacej działkę Nr 342 o pow. 1300 m2, jednostka ewidencyjna: Ząbkowice Śląskie - obszar wiejski, obręb: 0003 Brodziszów, AM -1, jednostka rejestrowa G.206, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą - KW 63927.
Informacja o wyniku przetargu 17-05-2013
08-04-2013
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zniszczonym budynkiem  dawnej kaplicy ewangelickiej (powierzchnia zabudowy - 318m2)położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Krzywej nr 6b stanowiącej działkę nr 32/3 o pow. 397 m2, jednostka ewidencyjna: Ząbkowice Śląskie - miasto, obręb: 0001 Centrum, AM-11, jednostka rejestrowa G.1551, dla której Są Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 46287
Informacja o wyniku przetargu 17-05-2013
08-04-2013
VI Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiacej działkę nr 828/9, AM-1 o pow. 0.22 ha
Informacja o wyniku przetargu 17-05-2013
08-04-2013
IV Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sieroszowie, stanowiacej działkę nr 209, AM-2 o pow. 0.0276 ha
Informacja o wyniku przetargu 17-05-2013
08-04-2013
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 5/12 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1072 ha
Informacja o wyniku przetargu 06-05-2013
22-03-2013
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 5/6 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1072 ha
Informacja o wyniku przetargu 06-05-2012
22-03-2013
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiącej działkę nr 181  o powierzchni 0.1300 ha
Informacja o wyniku przetargu 29-04-2013
22-03-2013
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Sieroszowie, stanowiącej działkę nr 203/2 AM-2 obręb Sieroszów o powierzchni 0.1638 ha
Informacja o wyniku przetargu 29-04-2013
22-03-2013
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Sieroszowie, stanowiącej działkę nr 24 AM-10 obręb Sieroszów o powierzchni 0.3263 ha
Informacja o wyniku przetargu 29-04-2013
22-03-2013
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiącej działkę nr 58/6 AM-1 obręb Braszowice o powierzchni 0.0102 ha
Informacja o wyniku przetargu 29-04-2013
22-03-2013
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiącej działkę nr 60/2 o powierzchni 0.0102 ha
Informacja o wyniku przetargu 29-04-2013
22-03-2013
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 5/11 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1072 ha
Informacja o wyniku przetargu 26-04-2013
21-03-2013
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 5/15 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1516 ha
Informacja o wyniku przetargu 26-04-2013
21-03-2013
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 5/7 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1072 ha
Informacja o wyniku przetargu 06-05-2013
21-03-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Jaworku, stanowiącej działkę nr 182/1, AM-1 o pow.0.1127 ha.
Informacja o wyniku przetargu 22-04-2013
07-03-2013
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Strąkowej, stanowiącej działkę nr 357/1 o pow.0.3251 ha - sklasyfikowanej jako użytki rolne.
Informacja o wyniku przetargu 26-04-2013
07-03-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiacej działkę nr 2 o pow. 2155m2 oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 1 o pow. 1260 m2, położonych w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Strzelińskiej 1-3, AM 4, obręb Osiedle Wschód.
Informacja o wyniku przetargu 26-04-2013
07-03-2013
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śląskie Spółka z o.o.  ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Spółki : działka niezabudowana nr 18/3 o pow. 0.2360 m2, wraz z udziałem 25/100 części w działce niezabudowanej nr 18/5 o pow. 0.1456 m2, AM 9, Obręb Osiedle Wschód, położonych w Ząbkowicach Śląskich, Osiedle Letnie.
Protokół Komisji przetargowej 12-04-2013
04-03-2013
I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie działki nr 502/5 o pow. 0,09 ha zabudowanej budynkiem mieszkalno-gospodarczym w zabudowie półzwartej budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z poddaszem użytkowym oraz działka nr 502/4 o pow. 0,02 ha stanowi użytek rolny - pastwiska trwałe II klasy na której zloklizowany jest silos betonowy, położonej w Stolcu, stanowiacej - obszar wiejski, obręb: 0011 Stolec, AM-4, KW 60979  Informacja o wyniku przetargu 26-04-2013 27-02-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Wrocławskiej, stanowiącej działkę nr 2/3 o powierzchni 0.6680 ha, AM 2, Obręb Osiedle Wschód
Informacja o wyniku przetargu 17-05-2013
27-02-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Przemysłowej, stanowiącej działkę nr 2/2 o powierzchni 1.8867 ha, AM 2, Obręb Osiedle Wschód
Informacja o wyniku przetargu 15-05-2013
27-02-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Przemysłowej, stanowiącej działkę nr 2/4 o powierzchni 0.6505 ha, AM 2, Obręb Osiedle Wschód
Informacja o wyniku przetargu 15-05-2013
27-02-2013
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami przemysłowymi, magazynowymi i biurowo-socjalnymi budynkiem gospodarczym z kotłownią, budynkiem gospodarczym oraz portiernią położonej w Ząbkowicach Ślaskich przy ul. B.Prusa nr2, stanowiacej działkę nr 22/8 o pow. 2950 m2

Informacja o wyniku przetargu 04-04-2013
26-02-2013
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiącej działkę nr 828/9, AM-1 o pow. 0.22 ha

Informacja o wyniku przetargu 04-04-2013
26-02-2013
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sieroszowie, stanowiącej działkę nr 209, AM-2 o pow. 0.0276 ha

Informacja o wyniku przetargu 04-04-2013
26-02-2013
I przetarg ustny nieograniczony na sprzdaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej świetlicy wiejskiej, z lokalem użytkowym znajdującym się na parterze budynku, położonej w Brodziszowie, stanowiacej działkę nr 342 o pow. 1300m2, jednostka ewidencyjna Ząbkowice Śląskie - obszar wiejski, obręb 0003 Brodziszów, AM-1,

Informacja o wyniku przetargu 28-03-2013
21-02-2013
I  Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zniszczonym budynkiem dawnej kaplicy ewangelickiej (powierzchnia zabudowy - 318 m2) położonej w Ząbkowicach Śląskich  przy  ul.Krzywej 6b stanowiacej działkę nr 32/3 o pow. 397m2, jednostka ewidenycjna Ząbkowice Śląskie - miasto, 0001 Centrum, AM-11

Informacja o wyniku przetargu 28-03-2013
21-02-2013
I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Sieroszowie, stanowiacej działkę Nr 203/2 AM-2,  obręb Sieroszów o powierzchni 0,1638 ha.

Informacja o wyniku przetargu 18-03-2013
07-02-2013
I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Sieroszowie, stanowiacej działkę Nr 24 AM-10,  obręb Sieroszów o powierzchni 0,3263 ha.

Informacja o wyniku przetargu 18-03-2013

07-02-2013
I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiacej działkę Nr 181,  o powierzchni 0,1300 ha.

Informacja o wyniku przetargu 18-03-2013
07-02-2013
I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Braszowicach, stanowiacej działkę Nr 60/2 AM-1, obreb Braszowice o powierzchni 0,0102 ha.

Informacja o wyniku przetargu 18-03-2013
07-02-2013
I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Braszowicach, stanowiacej działkę Nr 58/6 AM-1, obreb Braszowice o powierzchni 0,5500 ha.

Informacja o wyniku przetargu 18-03-2013
07-02-2013
I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę Nr 5/6 AM-9,
obreb Osiedle Wschód o powierzchni 0,1072 ha.

Informacja o wyniku przetargu 15-03-2013
07-02-2013
I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę Nr 5/14 AM-9, obreb Osiedle Wschód o powierzchni 0,1074 ha.

Informacja o wyniku przetargu 22-03-2013
07-02-2013
I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę Nr 5/9 AM-9, obreb Osiedle Wschód o powierzchni 0,1072 ha.

Informacja o wyniku przetargu 22-03-2013
07-02-2013
I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę Nr 5/12 AM-9, obreb Osiedle Wschód o powierzchni 0,1072 ha.

Informacja o wyniku przetargu 15-03-2013
07-02-2013
I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę Nr 5/11 AM-9, obreb Osiedle Wschód o powierzchni 0,1072 ha.

Informacja o wyniku przetargu 14-03-2013
07-02-2013
I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę Nr 5/8 AM-9, obreb Osiedle Wschód o powierzchni 0,1072 ha.

Informacja o wyniku przetargu 22-03-2013
07-02-2013
I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę Nr 5/7 AM-9, obreb Osiedle Wschód o powierzchni 0,1072 ha.

Informacja o wyniku przetargu 14-03-2014
07-02-2013
I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę Nr 5/13 AM-9, obreb Osiedle Wschód o powierzchni 0,1072 ha.

Informacja o wyniku przetargu 22-03-2013
07-02-2013
I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę Nr 5/15 AM-9, obreb Osiedle Wschód o powierzchni 0,1516 ha.

Informacja o wyniku przetargu 15-03-2013
07-02-2013
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Ząbkowice Śląskie Spółka z o.o. ogłasza I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 18/3 o powierzchni 0.2360 m2, wraz z udziałem 25/100 części w działce niezabudowanej nr 18/5 o pow. 0.1456 m2, AM 9, Obręb Osiedle Wschód, położonych w Ząbkowicach Ślaskich, Osiedle Letnie.
Protokół Komisji przetargowej 12-04-2013
23-01-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w obrębie działki nr 502/5 o pow. 0,09 ha zabudowanej budynkiem mieszkalno - gospodarczym w zabudowie półzwartej budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym z poddaszem użytkowym oraz działka nr 502/4 o pow. 0,02 ha, stanowi użytek rolny - pastwiska trwale II klasy na ktorej zlokalizowany jest silos betonowy, położony w Stolcu, stanowiacej - obszar wiejski, obręb: 0011 Stolec, AM - 4, KW 60979
Informacja o wyniku przetargu 18-03-2013
 10-01-2013
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Pawłowicach, stanowiacych działkę nr 148/1, AM-1 o pow.0,16 ha

Informacja o wyniku przetargu 01-03-2013
10-01-2013

 


   Logowanie