+
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie www.zabkowiceslaskie.pl
 
 

Przetargi
Dokument
Data
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Ślaskich, stanowiacych działkę nr 5/5 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1469 ha

Informacja o wyniku przetargu 15-02-2013
31-12-2012
Ogłoszenie o przetargu nieruchomość niezabudowana położona w Brodziszowie
Informacja o wyniku przetargu 14-02-2013
21-12-2012
Informacja o wyniku przetargu działka nr. 261 w Sieroszowie 21-12-2012
Informacja o wyniku przetargu działka nr.360 / 2 w Braszowicach 21-12-2012
Informacja o wyniku przetargu działka nr. 5 / 39 w Ząbkowicach Śląskich 21-12-2012
Informacja o wyniku przetargu działka nr. 5 / 38 w Ząbkowicach Śląskich 21-12-2012
Informacja o wyniku przetargu działka nr. 5 / 33 w Ząbkowicach Śląskich 21-12-2012
Informacja o wyniku przetargu działka nr. 5 / 37 w Ząbkowicach Śląskich 21-12-2012
Informacja o wyniku przetargu działka nr. 5 / 34 w Ząbkowicach Śląskich 21-12-2012
Informacja o wyniku przetargu działka nr. 5 / 30 w Ząbkowicach Śląskich 21-12-2012
Informacja o wyniku przetargu działka nr. 5 / 29 w Ząbkowicach Śląskich 21-12-2012
Informacja o wyniku przetargu działka nr. 5 / 4 w Ząbkowicach Śląskich 21-12-2012
Informacja o wyniku przetargu działka nr. 5 / 3 w Ząbkowicach Śląskich 21-12-2012
Informacja o wyniku przetargu lokal uzytkowy przy ulicy Grunwaldzkiej 7 w Ząbkowicach Śląskich 21-12-2012
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym (dawny młyn) położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów 7, stanowiacej działkę nr 24/9 o pow. 305 m2, jednostka ewidencyjna: Ząbkowice Śląskie - miasto, obręb: 0001 Centrum, AM-13, KW61114

Informacja o wyniku przetargu 23-01-2013
30-11-2012
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami przemysłowymi, magazynowymi i biurowo-socjalnymi budynkiem gospodarczym z kotłownią, budynkiem gospodarczym oraz portiernią, położonej w Ząbkowicach Ślaskich przy ul. Prusa nr 2, stanowiacej działkę nr 22/8 o ow. 2950 m2, jednostka ewidencyjna: Ząbkowice Śląskie - miasto, obręb 0001 Centrum, AM-12, KW-44729

Informacja o wyniku przetargu 23-01-2013
30-11-2012
IV Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiacej działkę nr 828/9, AM-1 o pow. 0.22 ha - sklasyfikowanych jako grunty orne.
Informacja o wyniku przetargu  11-01-2013
28-11-2012
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Szklarach, stanowiącej działkę nr 368/59, AM-1 o pow. 0.4050 ha sklasyfikowanych jako grunty orne.

Informacja o wyniku przetargu 24-01-2013
28-11-2012
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Szklarach, stanowiącej działkę nr 249, AM-1 o pow. 0.18 ha

Informacja o wyniku przeatrgu 24-01-2013
28-11-2012
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 232/2 o pow. 0.7621 ha AM-3, obreb Sieroszów, położonej w Sieroszowie z przeznaczeniem jako grunty rolne

Informacja o wyniku przetargu 18-01-2013
27-11-2012
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sieroszowie, stanowiacej działkę nr 209, AM-2, o pow. 0.0276 ha
Informacjao wyniku przetargu  11-01-2012
22-11-2012
Przetarg ustny nieograniczony na srzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Olbrachcicach Wielkich, stanowiacej działkę nr 219 AM-4 obręb Olbtrachcice Wielkie o powierzchni 0.5600 ha

Informacja o wyniku przetargu 17-01-2013
21-11-2012
Przetarg ustny nieograniczony na srzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Olbrachcicach Wielkich, stanowiacej działkę nr 308/1 AM-4 obręb Olbtrachcice Wielkie o powierzchni 0.2000 ha

Informacja o wyniku przetargu 17-01-2013
21-11-2012
Przetarg ustny nieograniczony na srzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Olbrachcicach Wielkich, stanowiacej działkę nr 309/4 AM-4 obręb Olbrachcice Wielkie o powierzchni 0.0700 ha

Informacja o wyniku przetargu 17-01-2013
21-11-2012
Przetarg ustny nieograniczony na srzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Olbrachcicach Wielkich, stanowiacej działkę nr 508/4 AM-4 Olbrachcice Wielkie o powierzchni 0,1109 ha

Informacja o wyniku przetargu 17-01-2013
21-11-2012
Przetarg ustny nieograniczony na srzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiacej działkę nr 60/2 o powierzchni 0.0102 ha
Informacja o wyniku przetargu 11-01-2013
21-11-2012
Przetarg ustny nieograniczony na srzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiacej działkę nr 677/3 AM-1 Braszowice o powierzchni 0.3200 ha

Informacja o wyniku przetargu 16-01-2013
21-11-2012
Przetarg ustny nieograniczony na srzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiacej działkę nr 58/6 AM-1 Braszowice o powierzchni 0.5500 ha
Informacja o wyniku przetargu  11-01-2013
21-11-2012
Przetarg ustny nieograniczony na srzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Brodziszowie, stanowiacej działkę nr 261 AM-1 Brodziszów o powierzchni 0.6500 ha

Informacja o wyniku przetargu 16-01-2012
21-11-2012
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Strąkowej, stanowiącej działkę nr 357/1 o pow. 0.3251 ha - sklasyfikowanych jako użytki rolne
Informacja o wyniku przetargu 11-01-2013
21-11-2012
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 79,75 m2 (pięć pomieszczeń - 2 sale sprzedaży, 2 pomieszczenia zaplecza, w.c.) wraz 20/100 udziałem w działce nr 56/14 o pow. 174 m2, AM 12, obreb Centrum, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Grunwaldzkiej 7. 12-11-2012

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 5/5 AM-9, obręb Osiedla Wschód o powierzchni 0,1469 ha.

Informacja o wyniku przetargu 17-12-2012

07-11-2012
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 5/37 AM-9, obręb Osiedla Wschód o powierzchni 0,1325 ha. 07-11-2012
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 5/30 AM-9, obręb Osiedla Wschód o powierzchni 0,1020 ha. 07-11-2012
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 5/4 AM-9, obręb Osiedla Wschód o powierzchni 0,1920 ha. 07-11-2012
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 5/33 AM-9, obręb Osiedla Wschód o powierzchni 0,1020 ha. 07-11-2012
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 5/38 AM-9, obręb Osiedla Wschód o powierzchni 0,1682 ha. 07-11-2012
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 5/39 AM-9, obręb Osiedla Wschód o powierzchni 0,1165 ha. 07-11-2012
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 5/34 AM-9, obręb Osiedla Wschód o powierzchni 0,1020 ha. 07-11-2012
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 5/29 AM-9, obręb Osiedla Wschód o powierzchni 0,1020 ha. 07-11-2012
Przetarg ustnynieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 5/3 AM-9, obręb Osiedla Wschód o powierzchni 0,1192 ha. 07-11-2012

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Sieroszowie, stanowiacej działkę nr 24 AM-10 obręb Sieroszów, o powierzchni 0.3263 ha.

Informacja o wyniku przetargu 12-12-2012

07-11-2012

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Sieroszowie, stanowiacej działkę nr 203/2 AM-2 obręb Sieroszów, o powierzchni 0.1638 ha.

Informacja o wyniku przetargu 12-12-2012

07-11-2012

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiacej działkę nr 181 AM-3 obręb Braszowice, o powierzchni 0.1300 ha.

Informacja o wyniku przetargu 12-12-2012

07-11-2012
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiacej działkę nr 360/2 AM-2 obręb Braszowice, o powierzchni 0.1900 ha. 07-11-2012
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sieroszowie, stanowiacej działkę nr 261 AM-5 obręb Sieroszów, o powierzchni 0.9627 ha. 07-11-2012

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 40/17 o pow. 2m2, AM 11 Obręb Centrum, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Armii Krajowej, z przeznaczeniem na baner rekalmowy.

Informacja o wyniku przetargu 14-12-2012

26-10-2012

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Brodziszowie, stanowiącej działkę nr 291/2 o pow. 0.3017 ha

Informacja o wyniku przetargu 17-12-2012

26-10-2012

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Strąkowej, stanowiącejdziałkę nr 256/2 o pow. 0.38 ha - sklasyfikowanej jako łąki trwałe

Informacja o wyniku przetargu 14-12-2012

26-10-2012

III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż likalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 34,46 m2 składający się z 2 pomieszczaeń tj. 1 pokoju i kuchni położonego na parterze budynku w Bystrzycy Górnej 40 gm.Świdnica wraz z udziałem 19/100 w elementach wspólnych budynku i takim samym udziałem w prawie wlasności działki nr 114 o pow. 0.08 ha, jednostka ewiidencyjna: Świdnica, obreb: 0005 Bystrzyca Górna, AM-1, KW SWIS/000076842/3

Informacja o wyniku przetargu 30-11-2012

18-10-2012

III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiącej działkę nr 828/9, AM-1 o pow. 0.22 ha - sklasyfikowanej jako grunty orne.

Informacja o wyniku przetargu 23-11-2012

18-10-2012

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Szklarach, stanowiącej działkę nr 368/59, AM-1 o pow. 0.4050 ha - sklasyfikowanej jako grunty orne.

Informacja o wyniku przetargu 23-11-2012

18-10-2012

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Szklarach, stanowiącej działkę nr 249, AM-1 o pow. 0.18 ha - sklasyfikowanej jako grunty orne.

Informacja o wyniku przetargu 23-11-2012

18-10-2012

III Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż mienia ciepłowniczego. Dodatkowe warunki przetargu na sprzedaż mienia ciepłowniczego.

Informacja o wyniku przetargu 31-12-2012

15-10-2012

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 o pow. użytkowej 99,48 m2, składającego się z czterech pomieszczeń wraz z 53/100 udziałem w działce nr 18/2 o pow. 501m2, Am 3, obreb Centrum, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Legnickiej 12.

Informacja o wyniku przetargu 30-11-2012

12-10-2012

III Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż mienia ciepłowniczego. Dodatkowe warunki przetargu na sprzedaż mienia

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu 15-10-2012

12-10-2012

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym (dawny młyn) położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul.Partyzantów nr 7, stanowiacej działkę nr 24/9 o pow. 305 m2, jednostka ewidencyjna: Ząbkowice Śląskie - miasto, Obręb 0001 Centrum, AM-13, KW-61114

Informacja o wyniku przetargu 20-11-2012

12-10-2012

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami przemysłowymi, magazynowymi i biurowo-socjalnymi budynkiem gospodarczym z kotłownią, budynkiem gospodarczym oraz portiernią położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul.Bolesława Prusa nr2, stanowiacej działkę nr 22/8 o pow. 2950 m2, jednostka ewidencyjna: Ząbkowice Śląskie - miasto, Obręb 0001 Centrum, AM-12, KW-44729

Informacja o wyniku przetargu 20-11-2012

12-10-2012

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Strąkowej, stanowiącej działkę nr 357/1 o pow. 0.3251 ha - sklasyfikowanej jako użytki rolne.

Informacja o wyniku przetargu 14-11-2012

04-10-2012

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 132/2 o powierzchni 1.0662 ha. AM-1, Obręb Pawłowice położona w Pawłowicach z przeznaczeniem na cele rolne.

nformacja o wyniku przetargu 16-11-2012

02-10-2012

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Sieroszowie, stanowiacej działkę nr 209, AM-2 o pow. 0.0276ha

Informacja o wyniku przetargu 09-11-2012

28-09-2012

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Pawłowicach, stanowiacej działkę nr 146/2, AM-1 o pow. 0.1639ha

Informacja o wynkiku przetargu 16-11-2012

28-09-2012

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Pawłowicach, stanowiacej działkę nr 94/2, AM-1 o pow. 0.32ha

Informacja o wyniku przetargu 16-11-2012

28-09-2012

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sieroszowie, stanowiącej działkę nr 261 AM-5 obręb Sieroszów, o powierzcni 0.9627 ha

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu 02-11-2012

28-09-2012

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Sieroszowie, stanowiącej działkę nr 203/2 AM-2 obręb Sieroszów o powierzchni 0.1638 ha.

Informacja o wyniku przetargu 19-10-2012

14-09-2012

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiącej działkę nr 181 o powierzchni 0.1300 ha.

Informacja o wyniku przetargu 19-10-2012

14-09-2012

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Sieroszowie, stanowiącej działkę nr 24 AM-10 obręb Sieroszów o powierzchni 0.3263 ha.

Informacja o wyniku przetargu 19-10-2012

14-09-2012

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Ślaskich, stanowiącej działkę nr 56 AM-13 obręb Sadlno o powierzchni 1.5286 ha.

Informacja o wyniku przetargu 24-10-2012

14-09-2012

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Bobolicach, stanowiącej działkę nr 114 AM-1 obręb Bobolice o powierzchni 0.6000 ha.

Informacja o wyniku przetargu 29-10-2012

14-09-2012

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiącej działkę nr 360/2 AM-2 obręb Braszowice o powierzchni 0.1900 ha.

Informacja o wyniku przetargu 19-10-2012

14-09-2012

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Ziębickiej, stanowiących działki nr 54/9 oraz nr 54/11 o pow. ogólnj 103 m2 AM5, obręb Sadlno

Informacja o wyniku przetargu 31-10-2012

12-09-2012

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Strąkowej stanowiącej działkę nr 256/2 o pow. 0.38 ha - sklasyfikowanych jako łąki trwałe.

Informacja o wyniku przetargu 19-10-2012

11-09-2012

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych niezaudowanych położonych w Strąkowej, stanowiących działki nr 254/2 i nr 260/3 o pow. ogólnej 0.32ha - sklasyfikowanych jako łąki trwałe.

Informacja o wyniku przetargu 19-10-2012

11-09-2012

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Brodziszowie, stanowiącej dzialkę nr 291/2 o pow. 0.3017 ha.

Informacja o wyniku przetargu 19-10-2012

11-09-2012

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 132/2 o powierzchni 1.0662 ha, AM-1, Obręb Pawłowice położona w Pawłowicach z przeznaczeniem na cele rolne.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu 02-10-2012

11-09-2012

I Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych zalesionych i zadrzewionych położonych w Stolcu, stanowiących działki nr 250/3 i 250/5, KW 64727, o łącznej powierzchni 46.4894 ha

Informacja o wyniku przetargu 19-11-2012

31-08-2012

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiącej działkę nr 828/9 AM-1 o pow. 0.22 ha - sklasyfikowanych jako grunty orne.

Informacja o wyniku przetargu 10-10-2012

31-08-2012

I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiącej działkę nr 884/3 AM-2 o pow. 0.15 ha - sklasyfikowanych jako grunty orne.

Informacja o wyniku przetargu 17-10-2012

31-08-2012

I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiącej działkę nr 884/4 AM-2 o pow. 0.38 ha - sklasyfikowanych jako grunty orne.

Informacja o wyniku przetargu 17-10-2012

31-08-2012

I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Pawłowicach, stanowiącej działkę nr 329/1 AM-1 o pow. 0.62 ha - sklasyfikowanych jako grunty orne.

Informacja o wyniku przetargu 17-10-2012

31-08-2012

I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Szklarach, stanowiącej działkę nr 249, AM-1 o pow. 0.18 ha - sklasyfikowanych jako grunty orne.

Informacja o wyniku przetargu 10-10-2012

31-08-2012

I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Szklarach, stanowiącej działkę nr 368/59 AM-1 o pow. 0.4050 ha - sklasyfikowanych jako grunty orne.

Informacja o wyniku przetargu 10-10-2012

31-08-2012

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 34,46 m2 składający się z 2 pomieszczeń tj. 1 pokoju i kuchni położonej na parterze budynku w Bystrzycy Górnej 40 gm. Świdnica wrazz udziałem 19/100 w elementach wspólnych budynku i takim samym udziałem w prawie własności działki nr 112 o pow.0.08 ha, jednostka ewidencyjna: Świdnica, obręb 0005 Bystrzyca Górna, AM-1, KW SW1S/000076842/3

Informacja o wyniku przetargu 08-10-2012

30-08-2012

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w zZąbkowicach Śląskich przy ul. Piastowskiej, stanowiącej dziąłkę ntr 43/2 o pow. 1.3688 ha, AM 10, obręb Centrum - sklasyfikowanej jako łąki trwałe

Informacja o wyniku przetargi 12-10-2012

30-08-2012

I Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 232/2 o pow. 0.9921 ha AM-3, obręb Sieroszów, położonej w Sieroszowie z przeznaczeniem jako grunty rolne

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu 11-09-2012

29-08-2012

I Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 188 o pow. 0.4000 ha AM-1, obręb Bobolice, położonej w Bobolicach z przeznaczeniem jako grunty rolne

Informacja o wyniku przetargu 15-10-2012

29-08-2012

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 20,57m2 składających się 3 pomieszczeń oraz pomieszczenia przynależnego wc o pow. 4,67m2 położonego na parterze budynku w Ząbkowicach Śląskich przy ul.B.Prusa 1 wraz z udziałem 383/10000 części w działce nr 103/33 o pow. 362 m2, jednostka ewidencyjna Ząbkowice Śląskie - miasto, obręb 0001 Centrum, AM-12, KW 45230

Informacja o wyniku przetargu 09-10-2012

29-08-2012

VI Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości gruntowej zabudowanej zniszczonym budynkiem dawnej kaplicy ewangelickiej (powierzchnia zabudowy - 318 m2) położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Krzywej nr 6b stanowiącej działkę nr 32/3 o pow. 397 m2, jednostka ewidencyjna: Ząbkowice Śląskie - miasto, obręb 0001 Centrum, AM-11, jednostka rejestrowa G.1551, KW 46287

Informacja o wyniku przetargu 03-10-2012

29-08-2012

VI Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej świelicy wiejskiej z lokalem użytkowym znajdującym się na parterze budynku, położonej w Brodziszowie stanowiącej działkę nr 342 o pow. 1300 m2, jednostka ewidencyjna: Ząbkowice Śląskie - obszar wiejski, obręb 0003 Brodziszów, AM-1 jednostka rejestrowa G.206, KW 63927

Informacja o wyniku przetargu 03-10-2012

29-08-2012
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 79,75 m2 (pięć pomieszczeń - 2 sale sprzedaży, 2 pomieszczenia zaplecza, w.c.) wraz 20/100 udziałem w działce nr 56/14 o pow.174 m2, AM 12, obręb Centrum, położonego w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Grunwaldzkiej 7. 27-08-2012

II Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż mienia ciepłowniczego. Dodatkowe warunki przetargu na sprzedaż mienia ciepłowniczego.

Informacja o wyniku przetargu 08-10-2012

31-07-2012

I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 56 AM-13 obręb Sadlno o powirzchni 1.5286 ha

Informacja o wyniku przetargu 31-08-2012

30-07-2012

I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Stolcu, stanowiącej działkę nr 72/2 o powierzchni 0.2000 ha

Informacja o wyniku przetargu 11-09-2012

30-07-2012

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Brodziszowie, stanowiącej działkę nr 294/3 o powierzchni 0.1500 ha

Informacja o wyniku przetargu 31-08-2012

30-07-2012

I Przetrag ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym (dawny młyn) położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów nr 7 stanowiacej działkę nr 24/9 o pow. 305 m2, jednostka ewidencyjna: Ząbkowice Śląskie - miasto, obręb 0001 Centrum, AM-13, KW61114

Informacja o wyniku przetargu 26-09-2012

27-07-2012

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiacej działkę nr 828/9, AM-1 o pow. 0.22 ha - sklasyfikowanej jako grunty orne.

Informacja o wyniku przetargu 31-08-2012

27-07-2012

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Pawłowicach, stanowiacej działkę nr 85/2, AM-1 o pow. 0.36 ha - sklasyfikowanej jako grunty orne.

Informacja o wyniku przetargu 07-09-2012

27-07-2012

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Pawłowicach, stanowiacej działkę nr 79, AM-1 o pow. 0.18 ha - sklasyfikowanej jako grunty orne.

Informacje o wyniku przetargu 07-09-2012

27-07-2012

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położone jw Zwróconej, stanowiacej działkę nr 202/3, AM-1 o pow. 0.9985 ha - sklasyfikowanej jako grunty orne.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu 28-08-2012

27-07-2012

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Zwróconej, stanowiacej działkę nr 202/4, AM-1 o pow. 0.1119 ha - sklasyfikowanej jako grunty orne.

Informacja o wyniku przetargu 07-09-2012

27-07-2012

Ogłoszenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 34,46 m2 składającego się z 2 pomieszczeń, położonego na parterze budynku w Bystrzycy Górnej 40 gm. Świdnica wraz z udziałem 19/100 w elementach wspólnych budynku i takim samym udziałem w prawie własości działki nr 114 o pow. 0,08 ha, jednostka ewidencyjna: Świdnica, obręb: 0005Bystrzyca Górna, AM-1, KW SW1S/00003050/12/001

Informacja o wyniku przetargu 29-08-2012

27-07-2012

Ogłoszenie V przetarg nieogranioczony na sprzedaż nieruchomosci gruntowej zabudowanej zniszczonym budynkiem dawnej kaplicy ewangelickiej ( pow. zabudowy 318 m2) położonej w Z-cach Śl. przy ul. Krzywej 6b, dz. 32/3 o pow. 397 m2, KW-46287.

Informacja o wyniku przetargu 28-08-2012

11-07-2012

Ogłoszenie V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej świetlicy wiejskiej, z lokalem użytkowym znajdującym się na parterze budynku, położonej w Brodziszowie, stanowiącej dz/ nr 342 o pow. 1300 m2, KW-63927.

Informacja o wyniku przetargu 28-08-2012

11-07-2012

Ogłoszenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami przemysłowymi, magazynowymi i biurowo-socjalnymi, budynkiem gospodarczym z kotłownią, budynkiem gospodarczym oraz portiernią położonej w Z-cach Śl. przy ul. Bolewsława Prusa 2, dz. nr 22/8 o pow. 2950 m2, obręb 0001 Centrum, AM-12, KW-44729.

Informacja o wyniku przetargu 20-09-2012

11-07-2012
Informacja Burmistrza Ząbkowic Śląskich w sprawie IV ustnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem dawnej kaplicy ewangelickiej przy ul. Krzywej 6b 04-07-2012

I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 20,57 m2 składający się z 3 pomieszczeń oraz pomieszczenia przynależnego wc o pow. 4,67 m2 położonego na parterze budynku w Ząbkowicach Śląskich przy ul. B. Prusa 1 wraz z udziałem 383/10000 części w działce nr 103/33 o pow. 362 m2, jednostka ewidencyjna: Ząbkowice śląskie - miasto, obręb 0001 Centrum, AM - 12, KW-45230.

Informacja o wyniku przetargu 28-08-2012

29-06-2012
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Orkana, stanowiącej działkę nr 25/3 AM 4 o pow. 516 m2, Obręb Osiedle Wschód. 21-06-2012
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zniszczonym budynkiem dawnej kaplicy ewangelickiej (Powierzchnia zabudowy - 318 m2) położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Krzywej nr 6b stanowiącej działkę nr 32/3 o pow. 397 m2, jednostka ewidencyjna: Ząbkowice Śląskie - miasto, obręb: 0001 Centrum, AM-11, jednostka rejestrowa G.1551, KW 46287 04-06-2012
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej świetlicy wiejskiej, z lokalem użytkowym znajdującym się na parterze budynku, położonej w Brodziszowie, stanowiącej działkę nr 342 o pow. 1300 m2, jednostka ewidencyjna: Ząbkowice - obszar wiejski, obręb: 003 Brodziszów, AM -1, jednostka rejestrowa G.206, KW 63927 04-06-2012

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabuowanej położonej w Braszowicach, stanowiących działkę nr 479 o pow.0.03 ha

Ogłoszenie o wyniku przetargu 09-07-2012

04-06-2012

Przetarg ustny nieogranoczny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Stolcu, stanowiącej działkę nr 72/2 o powierzchi 0.2000 ha

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu 20-06-2012

31-05-2012

Przetarg ustny nieogranoiczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bobolicach, stanowiącej działkę nr 232 o powierzchni 1,0500 ha

Informacja o wyniku przetargu 17-07-2012

31-05-2012

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Brodziszowie, stanowiącej działkę nr 294/3 o powierzchni 0.1500 ha

Informacja o wyniku przetargu 06-07-2012

31-05-2012

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż mienia ciepłowniczego

Opis systemu ciepłowniczego/wyciąg z operatu szacunkowego, Dodatkowe warunki przetargu na sprzedaż mienia ciepłowniczego

25-05-2012

Ząbkowicki Ośrodek Kultury ogłasza I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA : Wynajęcie na czas oznaczony tj. na okres 3 lat pomieszczeń użytkowych kawiarni wraz z zapleczem, położonych w Ząbkowickim Ośrodku Kultury, Rynek 24 w Ząbkowicach Śląskich.

Informacja o wyniku przetargu 22-06-2012

10-05-2012

III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zniszczonym budynkiem dawnej kaplicy ewangelickiej (powierzchnia zabudowy - 318 m2) położonej w Ząbkowicach Ślaskich przy ul. Krzywej 6b stanowiacej działk nr 32/3 o pow. 397 m2, jednostka ewidencyjna: Ząbkowice Śląskie - miasto, obreb: 0001 Centrum, AM-11, jednostka rejestrowa G.1551, KW 46287

Informacja o wyniku przetargu 21-06-2012

02-04-2012

Rokowania po IV przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym (dawny młyn) działka Nr 24/9 o pow. 305 m2, AM-13, KW Nr 61114, obręb Centrum, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów nr 7.

Informacja o wyniku przetargu 21-06-2012

02-04-20102

III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej świetlicy wiejskiej z lokalem użytkowym zanjdujacym się na parterze budynku, położonej w Brodziszowie, stanowiącej działkę nr 342 o pow. 1300 m2, jednostka ewidencyjna: Ząbkowice Śląskie - obszar wiejsk8i, obręb 0003 Brodziszów, AM-1, jednostka rejestrowa G.206, KW - 63927.

Informacja o wyniku przetargu 21-06-2012

02-04-2012

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiącej działkę nr 479 o pow. 0.03 ha

Informacja o wyniku przetargu 21-06-2012

29-03-2012

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Kozińcu, stanowiącej działkę nr 108 o pow. 0,48ha - sklasyfikowanej jako łąki trwałe.

Informacja o wyniku przetargu 07-05-2012

13-03-2012

IV Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym (dawnym młynem) nr 24/9 o pow. 305m2, AM 13, KW 61114, obręb Centrum, położonej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Partyzantów 7

Informacja o wyniku przetargu 22-03-2012

13-02-2012

II Publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Głowackiego (AM-4) obręb 0002 Osiedle Wschód gmina Ząbkowice Śląskie stanowiącej działkę nr 53/3 o powierzchni 0.0207 ha, KW42291

Informacja o wyniku przetargu 28-03-2011

13-02-2012

IV Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami przemysłowymi, magazynowymi i biurowymi nr 22/8 o pow. 2950 m2, AM 8, KW 44729, obręb Centrum, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Boelsława Prusa 2

Informacja o wynikach przetargu 14-03-2012

03-02-2012

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych w Kluczowej, stanowiacych działki nr 308/2 o pow.0.27 ha i działki nr 311 o pow. 0.31 ha - sklasyfikowanych jako użytki rolne.

Sprostowanie do ogłoszenia 06-02-2012

Informacja o wyniku przetargu 21-03-2012

03-02-2012

IV Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 95,77 m2 (dwa pomieszczenia użytkowe, umywalnia, wc, kuchnia, zmywalnia) wraz z 24/100 udziałem w działce nr 454/4 o pow. 1017 m2 położonego w Braszowicach nr 74 (dawne przedszkole)

Informacja o wyniku przetargu 21-03-2012

03-02-2012

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiacej działkę nr 479 o pow. 0.03 ha

Informacja o wynikach przetargu 12-03-2012

31-01-2012

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Stolcu, stanowiącej działkę nr 760/1 o pow. 0.10 ha

Informacja o wyniku przetargu 15-03-2012

31-01-2012

II Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jaworku (AM-2) obręb: 0005 Jaworek, gmina Ząbkowice Śląske stanowiacej działkę nr 175/4 o pow. 0,2145 ha, KW 59739

Informacja o wyniku przetargu 15-03-2012

31-01-2012

II Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jaworku (AM-2) obręb: 0005 Jaworek, gmina Ząbkowice Śląske stanowiacej działkę nr 175/5 o pow. 0,2033 ha, KW 59739

Informacja o wyniku przetargu 15-03-2012

31-01-2012

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego o pow. użytkowej 21,30m2 składającego się z jednego pomieszczenia położonego na parterze budynku w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Proletariatczyków nr 14 wraz z udziałem 18/100 w częściach wspólnych budynku oraz w działce Nr 109/10 o pow. 100m2, jednostka ewidencyjna: Ząbkowice Śląskie - miasto, obręb 0001 Centrum, AM-12, jednostka rejestrowa G.1747, KW 46192

Informacja o wyniku przetargu 15-03-2012

31-01-2012

II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej świetlicy wiejskiej, z lokalem użytkowym znajdującym się na parterze budynku, położonej w Brodziszowie, stanowiacej działkę Nr 342 o pow. 1300m2, jednostka ewidencyjna: Ząbkowice Śląskie - obszar wiejski, obręb: 0003 Brodziszów, AM-1, jednostka rejestrowa G.206, KW 63927

Informacja o wynikach przetargu 12-03-2012

31-01-2012

II Przetarg ustny nieograniczony na srzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zniszczonym budynkiem dawnej kaplicy ewangelickiej (powierzchnia zabudowy - 318 m2) położonej w Ząbkowicach Ślaskich przy ul. Krzywej nr 6b stanowiącej działkę nr 32/3 o pow.397 m2, jednostka ewidencyjna: Ząbkowice Śląskie - miasto, obręb: 0001 Centrum, AM-11, jednostka rejestrowa G.1551, KW 46287

Informacja o wynikach przetargu 12-03-2012

31-01-2012

 


   Logowanie