Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie http://www.zabkowiceslaskie.pl/

Dane
Organy
Burmistrz
Rada, Oświadczenia
Komisje, Protokoły
Wydziały
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju, Programy
Ogłoszenia Burmistrza
Inne
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Uprawnienia Obywateli
Budżet
Zamówienia publiczne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Organizacje pozarządowe
Kontrole
Wzory wniosków
Wybory
Obsługa Biuletynu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin
 
ZAGOSPODAROWANIE  PRZESTRZENNE 
Uchwała Nr VI/19/2010        z  02 czerwca 2010r. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ząbkowice Ślaskie - załacznik Nr 1,  Załącznik Nr 2 Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, Załacznik Nr 3 Kierunki zagospodarowania przestrzennego - załącznik graficzny, Załącznik Nr 4 Rejestracja graficzna stanowisk archeologicznych, Załacznik nr 5 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag do projektu studium.
Uchwała Nr LI/106/2013      z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosci Szklary w gminie Ząbkowice Śląskie
Uchwała Nr LI/105/2013       z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Ślaskie
Uchwała Nr XLVII/75/2013
z 29 sierpnia 2013r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ząbkowice Śląskie /obejmujacy obszar pomiędzy ul. Powstańców Warszawy, ul. Ziębicką oraz granicami administracyjnymi miasta od strony północno-wschodniej/.
Orzeczenie WSA we Wrocławiu stwierdzające nieważność § 6 ust.2 pkt2 i § 8 ust.4 pkt1. Prawomocny Wyrok WSA 03.07.2014
Uchwała Nr XLVII/74/2013
z dnia 29 sierpnia 2013r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Strąkowa w gminie Ząbkowice Śląskie.
Uchwała Nr XLVI/62/2013w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bobolice w gminie Ząbkowice Śląskie
Uchwała Nr XLVI/61/2013w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brodziszów w Gminie Ząbkowice Śląskie
Uchwała Nr XL/12/2013       z 28 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwrócona w gminie Ząbkowice Śląskie
Uchwała Nr XLII/11/2013    z 28 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kluczowa w gminie Ząbkowice Śląskie
Uchwała Nr XLII/10/2013    z 28 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Sulisławice w gminie Ząbkowice Śląskie
Uchwała Nr LV/26/2014       z 16 maja 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego złoża gabra "Braszowice II" w granicach Gminy Ząbkowice Śląskie 11-06-2014
Uchwała Nr XLII/9/2013      z 28 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego złoża gabra "Braszowice II" w granicach Gminy Ząbkowice Śląskie
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Adminstracyjnego we Wrocławiu  Syg. akt II SA/Wr 767/13 z dnia 17 grudnia 2013r., stwierdzający nieważność uchwały - orzeczenie nieprawomocne. 17-01-2014
Uchwała nr XI/35/2010
z 6 października 2010 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża migmatytu "Kluczowa" w granicach Gminy Ząbbkowice Śląskie
Uchwała Nr VIII/40/2006       z 08 września 2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części południowej wsi Koziniec w Gminie Ząbkowice Śląskie
Uchwała Nr IV/13/98  
z 18 grudnia 1998r.     
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Koziniec w Gminie Ząbkowice Śląskie
Uchwała Nr IX/60/2007
z 14 września 2007r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczegozłoża gabra "Braszowice II" w granicach Gminy Ząbkowice Śląskie.
Uchwała Nr VIII/57/2007
z 05 lipca 2007r
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jaworek w granicach obrębu geodezyjnego.
 Uchwała Nr X/81/2001
z 28 grudnia 2001r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ząbkowice Śląskie /położonej nieopodal granicy administracyjnej wsi Jaworek/
Uchwała Nr III/13/2001
z 27 marca 2001r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ząbkowice Śląskie /w rejonie ulicy Ziębickiej/.
Uchwała Nr X/69/2000         z 24 listopada 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częscii miasta Ząbkowice Śląskie. /w rejonie ulic: Powstańców Warszawy i J. Kusocińskiego/
Zmieniona uchwałą LI/105/2013  z 30grudnia 2013r
Uchwała Nr X/70/2000           z 24 listopada 2000 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ząbkowice Śląskie. /pomiędzy ulicami :Polną, Ziębicką oraz Astrową/.
Zmieniona uchwałą LI/105/2013  z 30grudnia 2013r
Uchwała Nr V/64/99             z 23 lipca 1999r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego części miasta Ząbkowice Ślaskie. /rejon ul. Młynarskiej
Zmieniona uchwałą LI/105/2013  z 30grudnia 2013r
Uchwała Nr VI/53/98            z 18 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ząbkowice Śląskie /w obrębie wsi Szklary/.
Uchwała Nr II/3/2004             z 27 lutego 2004 r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cześci miasta Ząbkowice Śląskie - rejon ul.Powstańców Warszawy.
Uchwała Nr XVII/68/97         z 27 listopada 1997r.w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbkowice Śląskie
Uchwała Nr XVII/67/97         z 27 listopada1997r.w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbkowice Śląskie
Zmieniona uchwałą LI/105/2013  z 30grudnia 2013r
Uchwała Nr XVII/66/97         z 27 listopada1997r.w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbkowice Śląskie
Zmieniona uchwałą LI/105/2013  z 30grudnia 2013r
Uchwała Nr XVII/65/97         z 27 listopada1997r.w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbkowice Śląskie
Zmieniona uchwałą LI/105/2013  z 30grudnia 2013r
Uchwała Nr XVII/64/97         z 27 listopada1997r.w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbkowice Śląskie
Zmieniona uchwałą LI/105/2013  z 30grudnia 2013r
Uchwała Nr XVII/63/97         z 27 listopada1997r.w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbkowice Śląskie
Zmieniona uchwałą LI/105/2013  z 30grudnia 2013r.
 

 

   Logowanie