Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie www.zabkowiceslaskie.pl
 
 

Przetargi 2014
Dokument
Data


Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 100/20 wraz z komórką, AM-12 Obręb Centrum o powierzchni 7,0 m2 połozonej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Marii Konopnickiej  z przeznaczeniem na komórkę gospodarczą
Informacja o wyniku przetargu - 12.02.2015
31-12-2014
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 14/2 , AM-4 Obręb Centrum o powierzchni 535,0 m2 połozonej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Pogodnej z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.
Informacja o unieważnieniu przetargu 12.02.2015
31-12-2014
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę i działki nr 52/10 wraz z komórką, AM-11 Obręb Centrum o powierzchni 16,0 m2 połozonej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Boh. Getta  z przeznaczeniem na komórkę gospodarczą
Informacja o wyniku przetargu - 12.02.2015
31-12-2014
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 23/39 wraz z komórką, AM-5 Obręb Centrum o powierzchni 5,6 m2 połozonej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Dalekiej 13 z przeznaczeniem na komórkę gospodarczą
Informacja o wyniku przetargu- 12.02.2015
31-12-2014
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 23/39 wraz z komórką, AM-5 Obręb Centrum o powierzchni 10,4 m2 połozonej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Dalekiej 13 z przeznaczeniem na komórkę gospodarczą
Informacja o wyniku przetargu- 12.02.2015
31-12-2014
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szklarach, składającej się z działek nr 35/5 i 37/2 obręb Szklary o łącznej powierzchni 0.3200 ha.
Informacja o wyniku  przetargu 26.01.2015
22-12-2014
Ogłoszenie o VII przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Brodziszowie, stanowiącej działkę nr 294/3 o powierzchni 0.1500 ha.
Informacja o wyniku przetargu 26.01.2015
22-12-2014
Ogłoszenie o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiącej działkę nr 181 AM-3 obręb Braszowice o powierzchni 0.1300 ha.
Informacja o wyniku przetargu 26.01.2015
22-12-2014
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Brodziszowie, stanowiącej działkę nr 116 o powierzchni 0.2700 ha.
Informacja o wyniku przetargu 5.02.2015
22-12-2014
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Olbrachcicach Wielkich, stanowiącej działkę nr 524/8 AM-5 obręb Olbrachcice Wielkie o powierzchni 0.3770 ha.
Informacja o wyniku przetargu 26.01.2015
22-12-2014
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Orkana, stanowiącej  działkę nr 17/10, AM-4 o pow. 0,1565 ha, obręb Osiedle Wschód
Informacja o wyniku przetargu 27.01.2015
17-12-2014
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Orkana, stanowiącej  działkę nr 17/9, AM-4 o pow. 0,0890 ha, obręb  Osiedle Wschód
Informacja o wyniku przetargu 28.01.2015
17-12-2014
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Długiej, stanowiącej  działkę nr 34/3, AM-12 o pow. 0,0024 ha, obręb Centrum
Informacja o wyniku przteragu 3.02.2015
17-12-2014
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Długiej, stanowiącej  działkę nr 34/1, AM-12 o pow. 0,0033 ha, obręb Centrum
Informacja o wyniku przetargu 3.02.2015
17-12-2014
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 14/2 wraz z komórką ,AM-4, Obręb Centrum o powierzchni 14 m2 położonej w Ząbkowicach Śl. przy ul. Pogodnej  z przeznaczeniem na komórkę gospodarczą.
Informacja o wyniku przetargu 22.01.2015
16-12-2014
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 25, AM-15, Obręb Centrum  sklasyfikowanej jako RIIIa o powierzchni 0,0350 ha połozonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Kłodzkiej z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego
Informacja o wyniku przetargu 29.01.2015
16-12-2014
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 317,AM-1, Obręb Jaworek sklasyfikowanej jako rów o powierzchni 155 m2 połozonej w Jaworku z przeznaczeniem jako inne grunty użytkowane rolniczo.
Informacja o wyniku przetargu 29.01.2015
16-12-2014
Ogłoszenie o III przetargu  ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej  połozonej w Ząbkowicach Śl. stanowiącej działkę nr 5/21 AM-9, Obręb Osiedle  Wschód o pow. 0.1582 ha.
Informacja o wyniku przetargu 20.01.2015
15-12-2014
Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 55/19 AM-5 obręb Sadlno o powierzchni 0.0336 ha.
Informacja o wyniku przetargu 26.01.2015
10-12-2014
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr468 o pow. 0.9500 ha AM-4, obręb Olbrachcice Wielkie, położonej w Olbrachcicach Wielkich z przeznaczeniem jako grunty rolne.
Informacja o wyniku przetargu 26.01.2015
09-12-2014
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 17 o pow. 0.5700 ha AM-1, obręb Pawłowice, położonej w Pawłowicach z przeznaczeniem jako grunty rolne.
Informacja o wyniku przetargu 26.01.2015
09-12-2014
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 16/1 o pow. 0.1700 ha AM-1, obręb Pawłowice, położonej w Pawłowicach z przeznaczeniem jako grunty rolne.
Informacja o uniewaznieniu przetargu 27.01.2015
09-12-2014
Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. użytkowej 60,56 m2, skłądajacego się z sali głównej oraz pomieszczenia sanitarnego wraz z 20/100 udziału w prawie własności działki nr 232/1 o pow. 1211 m2, AM-3 połozonego w miejscowości Sieroszów 40.
Informacja o wyniku przetargu 14.01.2015
03-11-2014
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Strzelińskiej, stanowiącej działkę nr 5 AM-12, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 1.1237 ha.
Informacja o wyniku przetargu 14.01.2015
03-12-2014
Ogłoszenie o I  przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej połozonej w Brodziszowie, stanowiącej działkę nr 263 AM-1 obręb Brodziszów  o pow. 0,31 ha.
Informacja o wyniku przetargu  8.01.2015
25-11-2014
Ogłoszenie o I  przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej połozonej w Szklarach, stanowiącej działkę nr 29/9 AM-1 obręb Szklary o pow. 0,9685
Informacja o wyniku przetargu 8.01.2015
25-11-2014
Ogłoszenie o I  przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej połozonej w Brodziszowie, stanowiącej działkę nr 2 AM-7 obręb Sadlno o pow. 0,7459
Informacja o wyniku przetargu 8.01.2015
25-11-2014
Ogłoszenie o I  przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej połozonej w Brodziszowie, stanowiącej działkę nr 265 AM-1 obręb Brodziszów o pow. 034 ha
Informacja o wyniku przetargu 8.01.2015
25-11-2014
Ogłoszenie o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej połozonej w Sieroszowie, stanowiącej działkę nr 24 AM-10 obręb Sieroszów o pow. 0,3263 ha.
Informacja o wyniku przetargu 29.12.2014
24-11-2014
Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym do uzytkowników wieczystych działki nr 40 AM- 3, Obręb osiedle Wschódna dzierżawę części działki nr 41/5 wraz z garażem,  AM-3 Obręb Osiedle Wschód  o pow. 14 m 2   położonej przy ul. Mickiewicza 6 w Ząbkowicach Śl. z przeznaczeniem na garaż
Lista osób dopuszczonych do przetargu 18.12.2014
Lista osób dopuszczonych do przetargu  24.12.2014
Informacja o wyniku przetragu 30.12.2014
21-11-2014
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 374/2 AM-2, Obręb Braszowice o pow. 6,6 ha połozonej w Braszowicach z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego, jako grunt orny.
Informacja o wyniku przetargu - 7.01.2015
21-11-2014
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym do mieszkańców budynku nr 29 przy ul. Proletariatczyków na dzierżawę części działki     nr 5/1 AM-13, Obręb Centrum o powierzchni 0,0089 ha położonej       w Ząbkowicach Śl. przy  ul. Proletariatczyków nr 29 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.
Lista osób dopuszczonych do przetargu 31.12.2014
Informacja o wyniku przetragu 12.01.2015
19-11-2014
VI Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Brodziszowie, stanowiącej działkę nr 294/3 o powierzchni 0.1500 ha.
Informacja o wyniku przetargu 19.12.2014
06-11-2014
V Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiącej działkę nr 181 AM-3, obręb Braszowice o powierzchni 0.1300 ha.
Informacja o wyniku przetargu 19.12.2014
06-11-2014
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Świerkowej, stanowiącej działkę nr 5/2 o pow. 0,3679 ha, AM-7, obręb Osiedle Wschód
Informacja o wyniku przetargu 17.12.2014
31-10-2014
Ogłoszenie o I przetargu  ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szklarach, stanowiącej działkę nr 35/5 i 37/2  obręb Szklary  o łacznej powierzchni 0,3200 ha.
Informacja o wyniku przetargu 17.12.2014
30-10-2014
Ogłoszenie o I przetargu  ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 10 AM-10 obręb Sadlno o powierzchni 0,4959 ha.
Informacja o wyniku przetargu 17.12.2014
30-10-2014
Ogłoszenie o I przetargu  ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich , stanowiącej działkę nr 8 AM-10 obręb Sadlno o powierzchni 0,4827 ha.
Informacja o wyniku przetargu 17.12.2014
30-10-2014
Ogłoszenie o III przetargu  ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Olbrachcicach Wielkich, stanowiącej działkę nr 524/8 AM-5 obręb Olbrachcice Wielkie o powierzchni 0,3770 ha.
Informacja o wyniku przetargu 17.12.2014
30-10-2014
Ogłoszenie o I przetargu  ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Olbrachcicach Wielkich, stanowiącej działkę nr 524/7 AM-5 obręb Olbrachcice Wielkie o powierzchni 0,0810 ha.
Informacja o wyniku przetargu 17.12.2014
30-10-2014
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiązej działkę nr 5/19 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0,1154 ha.
Informacja o wyniku przetargu 17.12.2014
29-10-2014
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiązej działkę nr 5/24 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0,1020 ha.
Informacja o wyniku przetargu 17.12.2014
29-10-2014
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiązej działkę nr 5/21 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0,1582 ha.
Informacja o wyniku przetargu 11.grudnia.2014
29-10-2014
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiązej działkę nr 5/17 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0,1121 ha.
Informacja o wyniku przetargu 17.12.2014
29-10-2014
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na  sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich stanowiących działki nr 25/1, 25/3, 25/4, 25/5 AM-14 Obręb Centrum
Informacja o wyniku przetargu 09 grudnia 2014 r.
22-10-2014
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 53 AM-13 Obręb Centrum o pow. 1000,0 m2 położonej w Ząbkowicach Śląskich
Informacja o wyniku przetargu z dnia 5 grudnia 2014 r.
21-10-2014
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 35/2 AM-13 Obręb Centrum o pow. 0,2282 ha położonej w Ząbkowicach Śląskich.
Informacja o wyniku przetargu z dnia 5 grudnia 2014 r.
21-10-2014
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 374/2 AM-2 Obręb Braszowice o pow. 0,68  ha.
Informacja o wyniku przetargu z dnia 5 grudnia 2014 r.
21-10-2014
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki nr 374/2 AM-2 Obręb Braszowice o pow. 3,0 ha.
Informacja o wyniku przetragu z dnia 5 grudnia 2014 r.
21-10-2014
I przetarg ustny ograniczony do właścicieli  nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości gruntowej , stanowiącej działkę nr 38/3 AM-13, Obręb Centrum  o powierzchni 0,0066 ha
14.10.2014
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej połozonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 36 AM-1, Obręb Sadlno o powierzchni 0,0346 ha

Informacja o wyniku przetargu 1.12.2014
14.10.2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 40/1 i 40/2  AM-3 obreb Sadlno o lącznej powierzchni 1.4812 ha

Informacja o wyniku przetargu z 24.11.2014
03-10-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 41/1 i 41/2  AM-3 obreb Sadlno o lącznej powierzchni 1.1193 ha

Informacja o wyniku przetargu z 24.11.2014
03-10-2014
V Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Sieroszowie, stanowiacej działkę nr 24  AM-10 obręb Sieroszów o powierzchni 0.3263 ha

Infortmacja o wyniku przetargu z dnia 14 listopada 2014 r.
03-10-2014
V Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieuchomości rolnej niezabudowanej położonej w Sieroszowie, stanowiącej działkę nr 203/2 obręb Sieroszów o powierzchni 1.1638

Informacja o wyniku przetargu z dnia 24.11.2014
03-10-2014
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 55/11 o powierzchni 0.0110 ha AM-5, obreb Centrum.

Informacja o wyniku przetargu z dnia 24.11.2014
03-10-2014
IV Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 60,56 m2, składającego się z sali głównej oraz pomieszczenia sanitarnego wraz  20/100 udziału w prawie własności działki nr 232/1 o pow. 1211 m2, AM-3 położonego w miejscowości Sieroszów 40.

Informacja o wyniku przetargu z dnia 14 listoapda 2014 r
.
01-10-2014
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej   położonej w Olbrachcicach Wielkich, stanowiącej działkę nr 486 AM-4 obręb Olbrachcice Wielkie o powierzchni 0.3000 ha

Odwołanie przetargu- ogłoszenia Burmistrza z dnia 9 października 2014
24-09-2014
IV Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiącej działkę nr 181 AM-3, obręb Braszowice o powierzchni 0.1300 ha

Informacja o wyniku przetargu z dnia 3 listopada 2014 r.
24-09-2014
V Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej położonej w Brodziszowie, stanowiącej działkę nr 294/3 o powierzchni 0.1500 ha

Informacja o wyniku przetargu z dnia 3 listopada 2014 r.
24-09-2014
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej  położonej w Braszowicach, stanowiącej działkę nr 396 AM-2 obręb Braszowice o powierzchni 0.18 ha

Odwołanie przetargu-ogłoszenie Burmistrza z dnia 9 października 2014 
24-09-2014
IV Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiącej działkę nr 58/6 AM-1 obręb Braszowice o powierzchni 0.5500 ha

Informacja o wyniku przetargu z dnia 10 listopada 2014 r.

24-09-2014
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Przemysłowej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 2/2 AM-2 obręb Osiedle Wschód o powierzchni 1.8867 ha
Informacja o wyniku przetargu 09.12.2014
24-09-2014
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej położonej w Brodziszowie, stanowiacej działkę nr 116 o powierzchni 0.2700 ha.

Informacja o wyniku przetargu z dnia 27 października 2014
16-09-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/26 o powierzchni 0.1019 ha, AM-9, obrębOsiedle Wschód.

Informacja o wyniku przetargu z dnia 3 listopada 2014 r.
16-09-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/25 o powierzchni 0.1020 ha, AM-9, obrębOsiedle Wschód.

Informacja o wyniku przetargu z dnia 4 listopada 2014
16-09-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/24 o powierzchni 0.1020 ha, AM-9, obrębOsiedle Wschód.

Informacja o wyniku przetargu z dnia 28 października 2014
16-09-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/23 o powierzchni 0.1020 ha, AM-9, obrębOsiedle Wschód.

Informacja o wyniku przetargu z dnia 4 listopada 2014
16-09-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/22 o powierzchni 0.1152 ha, AM-9, obrębOsiedle Wschód.

Informacja o wyniku przetargu z dnia 4 listopada 2014
16-09-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/21 o powierzchni 0.1582 ha, AM-9, obrębOsiedle Wschód.

Informacja o wyniku przetargu z dnia 24 października 2014 r.
16-09-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/20 o powierzchni 0.1604 ha, AM-9, obrębOsiedle Wschód.

Informacja o wyniku przetargu z dnia 3 listopada 2014 r.
16-09-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/19 o powierzchni 0.1154 ha, AM-9, obrębOsiedle Wschód.

Informacja o wyniku przetargu z dnia 24 października 2014 r.
16-09-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/18 o powierzchni 0.1121 ha, AM-9, obrębOsiedle Wschód.

Informacja o wyniku przetargu z dnia 4 listopada 2014
16-09-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/17 o powierzchni 0.1121 ha, AM-9, obrębOsiedle Wschód.

Informacja o wyniku przetargu z dnia 28 października 2014 r.
16-09-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/16 o powierzchni 0.1114 ha, AM-9, obrębOsiedle Wschód.

Informacja o wyniku przetargu z dnia 3 listopada 2014 r.
16-09-2014
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Świerkowej, stanowiacej działkę nr 5/2 o powierzchni 0.3679 ha, AM-7, obrębOsiedle Wschód.

Informacja o wyniku przetargu z dnia 27 października 2014
16-09-2014
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 72, AM-7, Obręb Centrum o powierzchni 13,5m2 położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem, jako teren pod kiosk handlowy.

Informacja o wyniku przetragu z dnia 23 października 2014
09-09-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacych działki nr 25/1, 25/3, 25/4, 25/5 AM-14 obręb Centrum o łacznej powierzchni 0,4135 ha

Informacja o wyniku przetargu z dnia 13.10.2014 r.
01-09-2014
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 55/11 AM-5, obreb Centrum o powierzchni 0.0110 ha
Informacja o wyniku przetargu 03-10-2014
20-08-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 55/21 AM-5, obreb Sadlno o powierzchni 0.0026 ha

Informacja o wyniku przetargu z dnia 13.10.2014
20-08-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 55/20 o powierzchni 0.0116 ha AM-5 obręb Sadlno

Informacja o wyniku przetargu z dnia 13.10.2014 r.
20-08-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 55/5 AM-5 obręb Sadlno o powierzchni 0.0171 ha

Informacja o wyniku przetargu z dnia 13.10.2014 r.
20-08-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 57/1 AM-5 obręb Sadlno o powierzchni 0.0101 ha

Informacja o wyniku przetargu z dnia 13.10.2014 r.
20-08-2014
IV Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej  niezabudowanej położonej w Sieroszowie, stanowiacej działkę nr 203/2 AM-2 obręb Sieroszów o powierzchni 0.1638 ha.
Informacja o wyniku przetargu 30-09-2014
18-08-2014
IV Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej  niezabudowanej położonej w Sieroszowie, stanowiacej działkę nr 24 AM-10 obręb Sieroszów o powierzchni 0.3263 ha.
Informacja o wyniku przetargu 30-09-2014
18-08-2014
VI Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/74 AM-9 obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1031 ha.
Informacja o wyniku przetargu 07-10-2014
18-08-2014
VI Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/73 AM-9 obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1233 ha.
Informacja o wyniku przetargu 07-10-2014
18-08-2014
VI Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/67 AM-9 obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1425 ha.
Informacja o wyniku przetargu 07-10-2014
18-08-2014
VI Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/66 AM-9 obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1450 ha.
Informacja o wyniku przetargu 07-10-2014
18-08-2014
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki 63/37, AM-7 Obręb Centrum o powierzchni 83,0 m2 położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Batalionów Chłopskich 10a z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.
Informacja o wyniku przetargu 06-10-2014
12-08-2014
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 36/11, AM-7, Obręn Centrum o powierzchni 2,0 m2 położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 Maja i ul. Handlowej z przeznaczeniem na teren pod tablicę reklamową.
Informacja o wyniku przetargu 06-10-2014
12-08-2014
IV Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Brodziszowie, stanowiącej działkę nr 294/3 o powierzchni 0.1500 ha.
Informacja o wyniku przetargu 15-09-2014
06-08-2014
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Braszowicach, stanowiącej działkę nr 396 AM-2 obreb Braszowice o powierzchni 0.18 ha
Informacja o wyniku przetargu 01-09-2014
24-07-2014
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Olbrachcicach Wielkich, stanowiacej działkę nr 486 AM-4 obręb Olbrachcice Wielkie o  powierzchni 0.3000 ha
Informacja o wyniku przetargu 01-09-2014
24-07-2014
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Olbrachcicach Wielkich, stanowiacej działkę nr 524/8 AM-5 obręb Olbrachcice Wielkie o  powierzchni 0.3770 ha
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu 12-08-2014
24-07-2014
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Świerkowej stanowiącej działkę nr 5/2 o powierzchni 0.3679 ha, AM 7, obręb Osiedle Wschód.
Informacja o wyniku przetargu 01-09-2014
23-07-2014
V Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 5/36 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0,1797 ha
Informacja o wynikach przetargu 09-09-2014
22-07-2014
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiącej działkę nr 58/6 AM-1, obręb Braszowice o powierzchni 0.5500 ha.
Informacja o wyniku przetargu 01-09-2014
22-07-2014
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiącej działkę nr 181 AM-3, obręb Braszowice o powierzchni 0.1300 ha.
Informacja o wyniku przetargu 01-09-2014
22-07-2014
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Brodziszowie, stanowiacej działkę nr 116 o powierzchni 0.2700 ha.
Informacja o wyniku przetargu 01-09-2014
22-07-2014
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 63/39 wraz z garażem, AM-7, Obreb Centrum o powierzchni 26,0 m2 położonej w Ząbkowicach Ślaskich przy ul. Batalionów Chłopskich z przeznaczeniem na garaż.
Informacja o wynikach przetargu 09-09-2014
22-07-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 84/1 AM-13 obręb Sadlno o powierzchni 0.5489 ha
Informacja o wyniku przetargu 02-09-2014
18-07-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 67 AM-13 obręb Sadlno o powierzchni 0.1186 ha
Informacja o wyniku przetargu 02-09-2014
18-07-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Przemysłowej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 2/2 AM-2 obreb Osiedle Wschód o powierzchni 1.8867 ha.
Informacja o wyniku przetargu  18-09-2014
11-07-2014
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedażnieruchomości niezbudowanej położonej w miejscowości Kluczowa, stanowiacej działkę nr 178/4 AM-2 Obręb Kluczowa o powierzchni 0.2100 ha.
Informacja o wyniku przetargu 21-08-2014
09-07-2014
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki nr 74/8 wraz z garażem, AM-7, Obręb Centrum o powierzchni 20,0 m2 położonej w Ząbkowicach Ślaskich przy ul. 1 Maja z przeznaczeniem na garaż.
Informacja o wyniku przetargu 25-08-2014
02-07-2014
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 63/5 wraz z garażem, AM-13, obręb Centrum o powierzchni 18,0m2 położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Ziębickiej z przeznaczeniem na garaż.
Informacja o wynikach przetargu 25-08-2014
02-07-2014
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 128/15 AM-5, Obreb Centrum o powierzchni 20,m2 położonej w Ząbkowicach Ślaskich przy ul. Bohaterów Getta z przeznaczeniem jako teren pod kiosk handlowy.
Informacja o wynikach przetargu 25-08-2014
02-07-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich stanowiącej działkę nr 55/11 o powierzchni 0.0110 ha AM-5, obręb Centrum
Informacja o wyniku przetargu 11-08-2014
01-07-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ząbkowicach Ślaskich stanowiących dz. 5/73 AM-9, obreb Osiedle Wschód o pow. 0,1233ha
Informacja o wyniku przetargu 31-07-2014
27-06-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ząbkowicach Ślaskich stanowiących dz. 5/74 AM-9, obreb Osiedle Wschód o pow. 0,1031ha
Informacja o wyniku przetargu 31-07-2014
27-06-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ząbkowicach Ślaskich stanowiących dz. 5/66 AM-9, obreb Osiedle Wschód o pow. 0,1450 ha
Informacja o wyniku przetargu 31-07-2014
27-06-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ząbkowicach Ślaskich stanowiących dz. 5/67 AM-9, obreb Osiedle Wschód o pow. 0,1425ha
Informacja o wyniku przetargu 31-07-2014
27-06-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ząbkowicach Ślaskich stanowiących dz. 5/69 AM-9, obreb Osiedle Wschód o pow. 0,1229ha
Informacja o wyniku przetargu 07-08-2014
27-06-2014
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części dz. 72, AM-7 , O/Centrum o pow. 13,5 m2 przy ul. 1 Maja w Ząbkowicach Śl.
Informacja o wyniku przetargu 01-08-2014
17-06-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Śierkowej, stanowiacej działkę nr 5/2 o powierzchni 0,39 ha, AM 7, obręb Osiedle Wschód.
Informacja o wyniku przetargu 22-07-2014
12-06-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Olbrachcicach Wielkich, stanowiącej działkę nr 486 AM-4 obręb Olbrachcice Wielkie o powierzchni 0,3000 ha
Informacja o wyniku przetargu 18-07-2014
11-06-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Olbrachcicach Wielkich, stanowiącej działkę nr 447 AM-4 obręb Olbrachcice Wielkie o powierzchni 0,3000 ha.
Informacja o wyniku przetargu 18-07-2014
10-06-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Olbrachcicach Wielkich, stanowiącej działkę nr 480/6 AM-4 obręb Olbrachcice Wielkie o powierzchni 0,1451 ha.
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu 27-06-2014
10-06-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Olbrachcicach Wielkich, stanowiącej działkę nr 524/8 AM-5 obręb Olbrachcice Wielkie o powierzchni 0,3770 ha.
Informacja o wyniku przetargu 18-07-2014
10-06-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Olbrachcicach Wielkich, stanowiącej działkę nr 81 AM-1 obręb Olbrachcice Wielkie o powierzchni 0,3300 ha.
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu 27-06-2014
10-06-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Braszowicach, stanowiącej działkę nr 963/6 AM-2 obręb Braszowice o powierzchni 0,6300 ha.
Informacja o wyniku przetargu 28-07-2014
10-06-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Stolcu, stanowiącej działkę nr 72/1 AM-2 obręb Stolec o powierzchni 0,30 ha.
Informacja o wyniku przetargu 28-07-2014
10-06-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Braszowicach, stanowiącej działkę nr 396 AM-2 obręb Braszowice o powierzchni 0,18 ha.
Informacja o wyniku przetargu 18-07-2014
10-06-2014
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiącej działkę nr 58/6 AM-1 obręb Braszowice o powierzchni 0.5500 ha.
Informacja o wyniku przetargu 07-07-2014
28-05-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Brodziszowie, stanowiącej działkę nr 116  o powierzchni 0.2700 ha.
Informacja o wyniku przetargu 07-07-2014
28-05-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Brodziszowie, stanowiącej działkę nr 254  o powierzchni 1.6300 ha.
Informacja o wyniku przetargu 14-07-2014
28-05-2014
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Sieroszowie, stanowiącej działkę nr 203/2 AM-2 obręb Sieroszów o powierzchni 0.1638ha.
Informacja o wyniku przetargu 07-07-2014
28-05-2014
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Brodziszowie, stanowiącej działkę nr 294/3 o powierzchni 0.1500 ha.
Informacja o wyniku przetargu 07-07-2014
28-05-2014
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej  niezabudowanej położonej w Sieroszowie, stanowiącej działkę nr 24 AM-10 obręb Sieroszów o powierzchni 0.3263 ha.
Informacja o wyniku przetargu 07-07-2014
28-05-2014
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiącej działkę nr 181 AM-3 obręb Braszowice o powierzchni 0.1300 ha.
Informacja o wyniku przetargu 07-07-2014
28-05-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Jaworku, stanowiacej działkę nr 122/1 AM-1 obręb Jaworek o powierzchni 0,3714 ha
Informacja o wyniku przetargu 08-07-2014
21-05-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kluczowa, stanowiącej działkę nr 178/4 AM-2 obręb Kluczowa o powierzchni 0,2100 ha
Informacja o wyniku przetargu 08-07-2014
21-05-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 57/1 o powierzchni 0,0101 ha AM-5, obręb Sadlno.
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu 23-05-2014
19-05-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 55/20 o powierzchni 0,0116 ha AM-5, obręb Sadlno.
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu 23-05-2014
19-05-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 55/21 o powierzchni 0,0026 ha AM-5, obręb Sadlno.
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu 01-07-2014
19-05-2014
Ogłoszenie o przetargu - I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej dz. 55/5 o pow. 0,0171 ha AM-5 o/Sadlno
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu. 30-05-2014
19-05-2014
II Przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiacej działkę nr 37/25 o pow. 0.2389 ha, oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiacej działkę nr 37/21 o pow. 0.0268 ha położonych w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Bolesława Chrobrego, AM 13, obręb Centrum
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu 03-06-2014
16-05-2014
IV Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 5/74 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1031 ha
Informacja o wyniku przetargu 23-06-2014
16-05-2014
IV Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 5/73 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1233 ha
Informacja o wyniku przetargu 23-06-2014
16-05-2014
IV Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 5/72 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1247 ha
Informacja o wyniku przetargu 01-07-2014
16-05-2014
IV Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 5/71 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1160 ha
Informacja o wyniku przetargu 01-07-2014
16-05-2014
IV Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 5/69 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1229 ha
Informacja o wyniku przetargu 23-06-2014
16-05-2014
IV Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 5/66 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1450 ha
Informacja o wyniku przetargu 23-06-2014
16-05-2014
IV Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącej działkę nr 5/67 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1425 ha
Informacja o wyniku przetargu 23-06-2014
16-05-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Szklarach,  stanowiącej działkę nr 29/9 AM-1 obręb Szklary o powierzchni 0,9685 ha.
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu 30-05-2014
09-05-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Tarnów,  stanowiącej działkę nr 131/2 AM-1 obręb Tarnów o powierzchni 0,50 ha.
Informacja o wyniku przetargu 23-06-2014
09-05-2014
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Sieroszowie, stanowiącej dziakę nr 203/2 AM-2 obręb Sieroszów o powierzchni 0.1638 ha.
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu 16-05-2014
07-05-2014
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Brodziszowie, stanowiącej dziakę nr 294/3 o powierzchni 0.1500 ha.
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu 16-05-2014
07-05-2014
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiącej dziakę nr 181 AM-3 obręb Braszowice o powierzchni 0.1300 ha.
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu 16-05-2014
07-05-2014
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiącej dziakę nr 58/6 AM-1 obręb Braszowice o powierzchni 0.5500 ha.
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu 16-05-2014
07-05-2014
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Sieroszowie, stanowiącej dziakę nr 24 AM-10 obręb Sieroszów o powierzchni 0.3263 ha.
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu 16-05-2014
07-05-2014
Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 51,00 m2, położonego w miejscowości Bobolice w budynku nr 23
Informacja o wyniku przetargu 14-05-2014
02-04-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiącej działkę nr 58/6 AM-1 obręb Braszowice o powierzchni 0.5500 ha.
Informacja o wyniku przetargu 06-05-2014
21-03-2014
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Braszowicach, stanowiącej działkę nr 181 AM-3, obręb Braszowice o powierzchni 0.1300 ha.
Informacja o wyniku przetargu 06-05-2014
21-03-2014
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Sieroszowie, stanowiącej działkę nr 203/2 AM-2 obręb Sieroszów o powierzchni 0.1638 ha
Informacja o wyniku przetargu 06-05-2014
21-03-2014
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w Sieroszowie, stanowiącej działkę nr 24 AM-10 obręb Sieroszów o powierzchni 0.3263 ha.
Informacja o wyniku przetargu 06-05-2014
21-03-2014
II Przetag ustnyn ieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Brodziszowie, stanowiącej działkę nr 294/3 o powierzchni 0.1500 ha.
Informacja o wyniku przetargu 06-05-2014
21-03-2014
I Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 60/4 o powierzchni 250 m2 AM-12, Obręb Centrum położoną w Ząbkowicach Ślaskichw obrębie Rynku z przeznaczeniem na działalność handlową "ogródek letni i mała gastronomia" na okres 3 lat w następujacym układzie : od 1 maja 2014 do 30 września 2014 r.od 1 maja 2015 r. do 30 września 2015 r. od 1 maja 2016r. do 30 września 2016 r.
Informacja o wyniku przetargu 05-05-2014
17-03-2014
II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomości zabudowanej budynkami przemysłowymi, magazynowymi i biurowymi staowiącej działkę nr 22/8 o pow. 2950 m2 AM 8, KW Nr SW1Z/00044729/7, obreb Centrum, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Bolesława Prusa 2.
Informacja o wyniku 14.04.2014
06-03-2014
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/74 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1031 ha
Informacja o wyniku 15.04.2014
 27-02-2014
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/73 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1233 ha
Informacja o wyniku 15.04.2014
27-02-2014
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/72 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1247 ha
Informacja o wyniku 15.04.2014
27-02-2014
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/71 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1160 ha
Informacja o wyniku 15.04.2014
27-02-2014
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/69 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1229 ha
Informacja o wyniku 15.04.2014
27-02-2014
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/67 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1425 ha
Informacja  o wyniku 15.04.2014
27-02-2014
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/66 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1450 ha
Informacja o wyniku 15.04.2014
27-02-2014
III Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/65 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1160 ha
Informacja o wyniku przetargu 23-04-2014
27-02-2014
IV Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/42 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1166 ha
Informacja o wyniku przetargu 22-04-2014
27-02-2014
IV Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/41 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1171 ha
Informacja o wyniku przetargu 22-04-2014
27-02-2014
IV Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/36 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1797 ha
Informacja o wyniku 14.04.2014
27-02-2014
IV Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ząbkowicach Śląskich, stanowiacej działkę nr 5/35 AM-9, obręb Osiedle Wschód o powierzchni 0.1051 ha
Informacja o wyniku przetargi 22-04-2014
27-02-2014
II Przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiacej działkę nr 37/25 o pow. 0.2389 ha, oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiacej działkę nr 37/21 o pow. 0.0268 ha, położonej w Ząbkowicach Ślaskich przy ul. B.Chrobrego, AM 13, obręb Centrum.
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu 18-02-2014
14-01-2014

 


   Logowanie