Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie www.zabkowiceslaskie.pl
 
 

Zamówienia publiczne
Dokument
Data
Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 3 624 210,00 PLN
24-07-2007
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej numer 17/2 o powierzchni 246 m2 , położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Słowackiego 13, AM - 12, obręb Centrum, KW - 42619.
12-06-2007
Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkowicach Śląskich.
24-04-2007
Remont konserwatorski Krzywej Wieży
10-04-2007
Budowa budynku mieszkalnego 24-rodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Osiedle Letnie 4 w Ząbkowicach Śląskich
03-11-2006
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.893.000
25-09-2006
Remont konserwatorski Krzywej Wieży
24-08-2006

Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie z wyłączeniem obszarów na których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

30-03-2006
Transport i unieszkodliwienie odpadów pogalwanicznych z terenu Cegielni przy ul. Głowackiego w Ząbkowicach Śląskich
27-03-2006
Dowozy dzieci i młodszeży do szkół w roku szkolnym 2005/2006, 2006/2007 2007/2008...
18-01-2006
Wynajem lokalu użytkowego przeznaczonego pod działalność usługową lub handlową położonego...
10-01-2006
Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 3
14-12-2005
Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 2 057 842 (dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote) na finansowanie inwestycji ...
29-07-2005

Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 2 339 000 na finansowanie inwestycji oraz remontów ...

29-09-2004
Wymiana więźby dachowej i pokrycia dachowego w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach Śl. ul. M. Skłodowskiej-Curie nr 1
07-06-2004

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu przy ul. Powstańców Warszawy w Ząbkowicach Śl.

07-06-2004

Utrzymanie porządku i czystości ulic i chodników na terenie miasta Ząbkowice Śl. w okresie letnim i zimowym

14-05-2004

Budowa budynku mieszkalnego 24-rodzinnego na Os. Letnim 3 w Ząbkowicach Śląskich

07-04-2004
Wybór wykonawcy dla realizacji inwestycji p.n. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ząbkowicach Śl. z rozwiązaniem docelowej gospodarki odpadami na działce nr ew.6 obręb Sadlno"
30-01-2004

 


   Logowanie