- Wpłaty na rzecz Gminy z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych:

 

17 9533 0004 2001 0009 8645 0062

 

- Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej

 

55 9533 0004 2001 0009 8645 0057

 

- Wpłaty z tytułu wadium wnoszone przy przetargach

 

04 9533 0004 2001 0009 8645 0005

 

- Wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych

 

15 9533 0004 2001 0009 8645 0001

 

- W płaty z tytułu wyegzekwowanych kwot od dłużników alimentacyjnych (tj. 20% funduszu alimentacyjnego) należy dokonywać na konto:

 

Ośrodka Pomocy Społecznej

. XX-lecia ; 57-200 Ząbkowice Śląskie

 

69 9533 0004 2001 0010 0380 0001