Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie www.zabkowiceslaskie.pl

Dane
Organy
Burmistrz
Rada
Komisje
Wydziały
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
Ogłoszenia Burmistrza
Inne
Ochrona Środowiska
Jednostki organizacyjne
Uprawnienia Obywateli
Budżet
Zamówienia publiczne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Organizacje pozarządowe
Kontrole
Wzory wniosków
Wybory
Obsługa Biuletynu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin
 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

WARUNKI WNIESIENIA DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO DO URZĘDU MIEJSKIEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH


1. Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, pod którym należy składać pisma do Urzędu: http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=gzab

2.Podmiot musi posiadać konto użytkownika na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP ( http://epap.gov.pl ), oraz dodatkowo profil zaufany E-Puap . Założenie konta jak i profilu zaufanego E-Puap jest bezpłatne . Zamiennie do profilu zaufanego E-Puap pisma składane do Urzędu Miejskiego drogą elektroniczną należy opatrzyć Bezpiecznym Podpisem Elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Więcej na temat profilu zaufanego znajduje się pod adresem http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZalozProfil

 

3. Dokument dostarcza się do Urzędu on-line za pomocą portalu ePUAP . W chwili obecnej brak możliwości technicznych przyjmowania dokumentów elektronicznych zapisanych na nośnikach danych typu płyty CD, dyskietki, pendrive itd.

4. Dokumenty muszą zawierać zgodne z prawdą dane osobowe osoby składającej.

5. Istnieje możliwość załączenia do pisma więcej niż jednego pliku. Aby tego dokonać, należy wybrane przez siebie pliki skompresować do jednego pliku w jednym z dostępnych formatów: ZIP, RAR lub ARJ. Tak przygotowany plik należy dołączyć do przekazywanego pisma.

6. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym profilem zaufanym E-PUAP, lub ważnym kwalifikowanym podpisem  cyfrowym. Akceptowalne formaty załączników to:
 DOC, DOCX, RTF, TXT, ODT, XLS, XLSX, ODS, CSV, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF

7. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 megabajtów (5 MB), w tym załącznik maksymalnie 3,5 megabajta (3,5 MB)

8 . Dokumenty nie podpisane, lub zawierające wszelkiego rodzaju złośliwy kod, wirusy, oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

   Logowanie