Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Z±bkowice ¦l±skie www.zabkowiceslaskie.pl

   
Dane
Organy
Burmistrz
Rada
Komisje
Wydziały
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Podatki i opłaty
Strategia rozwoju, Programy
Ogłoszenia Burmistrza
Inne
Ochrona ¦rodowiska
Jednostki organizacyjne
Uprawnienia Obywateli
Budżet
Zamówienia publiczne
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Informacje nieudostępnione
Organizacje pozarz±dowe
Kontrole
Wzory wniosków
Wybory
Obsługa Biuletynu
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin
 

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju Gminy Z±bkowice ¦l±skie na lata 2014-2020 - zał±cznik do Uchwały Nr LVII/38/2014 z dnia 26 czerwca 2014r.

Strategia rozwoju Gminy Z±bkowice ¦l±skie na lata 2014-2020 - projekt  07-04-2014

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych dokumentu pn. "Strategia rozwojy Gminy Z±bkowice ¦l±skie na lata 2014-2020". 03-06-2014

Lokalny Program Rewitalizacji 24-11-2011

Strategia Gminy Z±bkowice ¦laskie na lata 2010-2017 01-04-2010

STRATEGIA GMINY ZˇBKOWICE ¦LˇSKIE Projekt 2010-2017

Strategia rozwoju Gminy Z±bkowice ¦l±skie

   Logowanie